2002-06-12

Fifa mot barnarbete

Företrädare för Fifa, den internationella fotbollens egen organisation, hävdar att man är den enda globala sportorganisation som aktivt försöker att förhindra barnarbete. Som ett led i arbetet har Fifa utformad uppförandekoder som gäller för alla kontrakt mellan Fifa och andra organisationer och företag. Enligt uppförandekoder får inte fotbollar användas som har tillverkats av barn.