2002-09-11

Femton länder i världen med en facklig organisationsgrad över 50 procent.

Endast i 15 av världens länder är den fackliga organisationsgraden över 50 procent. Nämligen i Sverige, Norge, Island, Finland, Danmark, Cypern, Malta, Ungern, Slovakien, Polen, Vitryssland, Ryssland, Bulgarien, Kina och Azerbajdjan. I några av dessa länder är dock fackföreningarna inte oberoende från staten, såsom i Kina och Vitryssland.

Uppgifterna finns i den senaste årsboken från FN-organet UNDP, där temat är demokrati. Fattiga länder med relativt hög facklig organisationsgrad är, enligt rapporten, Senegal, Tanzania, Nigeria, Kenya, Ghana, Swaziland, Namibia, Egypten, Bolivia, Sydafrika och Guyana.

Måttet som används i undersökningen är andelen av arbetskraften, undantaget dem som arbetar inom jordbruket, som är fackligt organiserade. För en stor grupp fattiga länder saknas dok uppgifter om facklig anslutning.