Fastighetsanställdas Förbund

Vi är fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. Vi arbetar internationellt då lobalisering och Sveriges medlemskap i EU har gjort det internationella fackliga samarbetet allt viktigare. Fastihets är medlemmar i det globala facket UNI, och även i den svenska samarbetet 6F som samlar fem LO-förbund.

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för fastihets projekt är Simon Strannard.

Projekt

Region: Latinamerika
Förbund:
Fastighetsanställdas Förbund
Land:
Nummer:
60257
Mer info

Projektet är en fortsättning på Transports och UNI:s multilaterala samarbeta att stärka facken inom städ- och säkerhetsbranschen i Peru och dess kapacitet att förhandla bättre arbetsvillkor speciellt inom arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och försvara föreningsfrihet, sociala rättigheter och förbättrad jämställdhet inom sektorn.

Branschen präglas av låga löner, undermåliga arbetsvillkor och med låg facklig anslutning. De anställda har marginaliserats och diskriminerats i många år särskilt gällande kvinnor och migrantarbetare. Den peruanska regeringen genomför antifackligt politik och den ökade närvaron av multinationella företag riskerar att minska arbetstagarnas rättigheter och förmåner inom sektorn, skapa konflikter och undergräver möjligheten att skapa god social dialog och förhandlingar.

Projektet kommer att ha en positiv inverkan på fackföreningarna och utveckla regionala solidaritetsåtgärder att driva arbets- och fackliga rättigheter för att minska de negativa konsekvenserna i den nuvarande politiska kontexten. Målet är att få fler medlemmar och därmed styrka att förhandla goda kollektiva avtal med förbättrade arbetsvillkor inklusive jämställdhets- och miljöstandarder. Det är också viktigt att sektorns fack kan nätverka, bilda allianser och få verktyg att mötas via sociala medier och att nå globala ramavtal.

Till projektsidan