2020-02-03

Fackligt aktiva i Tchad arbetar för att få till en verklig social dialog

De senaste åren har offentliganställda i Tchad fått se sina löner sänkta. ”Människor går till jobbet men lönen du får för ditt arbete går inte att leva på” berättar Dembra från den fackliga federationen för offentliganställda i Tchad, FSPT. Strejk och social dialog är några av verktygen som facket använder sig av för att försöka få till förändring.

Tchad är ett av världens fattigaste länder. Enligt Human Development Index, som är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder, hamnar Tchad nästan längst ner på listan, plats 187 av 189. Fackförbund har rätt att organisera sig i Tchad men strejkrätten är väldigt begränsad – men strejk används ändå som ett verktyg parallellt med förhandlingar och försök till social dialog.

Dembra Karyom och Nathan Bangah Yengding är båda aktiva i facket. Deras fackliga engagemang görs helt vid sidan av deras heltidsarbete inom den offentliga sektorn. Som offentliganställda har både Dembra och Nathan fått se sina löner sänkta och därefter frysta i flera månader.

”Vi kan inte försörja våra familjer på den lön som vi får”, berättar Dembra och det är en av anledningarna till att hon engagerar sig i facket på sin fritid. Facket lyckades genom strejk och mobilisering pressa regeringen till att utbetala löner igen.

Under sitt besök i Sverige och på ett seminarium som arrangerades av Union to Union och Fackförbundet ST berättar de om förutsättningarna för fackligt aktiva i sitt hemland men även hur besöket i Sverige innebär möjlighet att inhämta kunskap, utbyta erfarenheter och känna stöd från den svenska fackföreningsrörelsen.

På bilden ovan: Nathan Bangah Yengding och Dembra Karyom berättar om sitt engagemang under sitt besök i Sverige. 

”Vi vill lära och hämta inspiration av Sverige hur en verklig social dialog kan genomföras”, säger Nathan.  Det är en utmaning att få till verklig social dialog i Tchad då staten ofta ser fackföreningens verksamhet som oppositionell politisk verksamhet. Detta innebär att regeringen inte lyssnar på de rekommendationer som facket ger. Social dialog och även organisering för facket försvåras dessutom av så kallade gula fackförbund – fackförbund som styrs av eller har nära koppling till staten och/eller arbetsgivaren.

”I Tchad har vi många kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter och då är det svårt att som person och anställd utvecklas” säger Dembra. Hon berättar hur viktigt det är att facket utbildar sina medlemmar så att de har kunskaper om sina rättigheter men även dokumenterar när kränkningar äger rum. Genom projektet Strengthening public services unions for quality public services, decent work and social dialogue in Chad som drivs av fackförbundet ST, via Union to Union, så har bara det senaste året över 300 fackligt aktiva i Tchad genomgått utbildning bland annat inom ledarskap och förhandling. De aktiva har fått kunskaper och metoder om hur man värvar och engagerar medlemmar. ”Nu har vi fått fackliga ledare i vårt land” säger Dembra och syftar på alla aktiva som genomgått utbildning inom projektet.

Stödet från den svenska fackföreningsrörelsen betyder mycket för de fackligt aktiva i Tchad. Genom fackförbundet ST och projektet känner både Dembra och Nathan att det ger dem stöd och mod att sätta press på regeringen och myndigheter – att få dem att lyssna på facket.
”Vi känner att vi är inte ensamma när vi får internationellt stöd” berättar Dembra.

Text och foto: Susanne Hedberg