Foto: Denny LorentzenTendai Makanza vid ett utbildningstillfälle i Zambia.
2018-04-09

Facklig jämställdhetsprofil på väg till Sverige

– Diskriminering mot kvinnor förekommer nästan lika mycket i kvinnodominerade verksamheter som i mansdominerade. Skillnaderna är överraskande små, säger Tendai Makanza, samordnare för några av de utvecklingsprojekt som Union to Union finansierar i södra Afrika.

Tendai Makanza medverkar på ett lunchseminarium om fackets arbete mot könsrelaterat våld den 19 april och är en kunnig och engagerad fackföreningskvinna. Hon är ursprungligen från Zimbabwe, men arbetar sedan 2015 på IndustriALLs regionkontor i Sydafrika.

Två gånger det senaste halvåret har jag stött på Tendai. Första gången var i november då hon ledde en workshop om jämställdhet för kvinnor i Lesothos textilindustri. Andra gången var nu i mars, då hon framträdde inför mestadels män från Zambias gruv- och stålindustri.

Lesothos textilindustri består till 90 procent av kvinnor och Zambias gruvindustri till 90 procent av män. Jag frågar vad hon ser för skillnader och likheter när hon arbetar med dessa båda grupper.

– Man kunde ha väntat sig att kvinnodominerade förbund är mer feministiska, att de pratar mer om kvinnofrågor och har fler kvinnliga ledare än de mansdominerade, men det är inte riktigt så. Likheterna är nästan chockerande. Även om kvinnorna är i majoritet är de marginaliserade, säger hon.

Fler män feminister

Samtidigt säger Tendai Makanza också att hon har gjort den uppfriskande upptäckten att allt fler män börjar tala om sig själva som feminister.

När det gäller skillnader mellan textil- och gruvsektorn menar Tendai att kvinnorna i gruvindustrin har kommit längre i synen på jämställdhetsfrågor, eftersom det blir tydligare för dem att det är männen som dominerar.

Tendai Makanzas jobb består till stor del i att hålla utbildningar och seminarier inom flera av de utvecklingsprojekt som svenska fackförbund bedriver tillsammans med den globala federationen IndustriALL. Både IndustriALL och de globala facken inom andra sektorer spelar en avgörande roll för att den här verksamheten över huvud taget ska kunna äga rum. Samtidigt – påpekar Tendai – skulle den heller inte vara praktiskt möjlig utan de svenska förbundens stöd.

Men hon gillar inte att tala i termer av projekt och workshops.

– Nej, jag hatar de termerna, det är begränsande för det vi gör. Det är ju bara verktyg för att ta oss dit vi vill. Det vi sysslar med är empowerment av våra medlemmar. Projekten är startpunkten, men det gäller också att få deltagarna att se visionen bortom workshopen, säger hon.

Själv är hon som klippt och skuren för detta. Att se Tendai i aktion framför till exempel textilarbetarna i Lesotho är en upplevelse. På workshopens första dag har hon en blyg grupp framför sig, men efter ett par dagar tillsammans har hon fått alla att stå upp och prata, de har sjungit sånger tillsammans och flera av deltagarna siktar nu mot ledande uppdrag inom sitt förbund IDUL.

Valde facket för att göra skillnad

Tendai upptäckte tidigt att det var facket hon ville arbeta för. Hon kommer från ett fattigt hem i Zimbabwe, men bestämde sig för att satsa på en rejäl utbildning. För att ha råd med det behövde hon extraknäcka och hon fick ett jobb på Zimbabwes fackliga centralorganisation ZCTU.

– Jag pluggade till ekonom och hade nog tänkt mig att jobba i bank, men när jag kom till facket ändrade jag mig och jag har blivit kvar där. Jag kände att jag ville jobba i en organisation där jag kunde göra skillnad och ge något tillbaka, säger hon.

Den 19 april framträder alltså Tendai Makanza på lunchseminariet Hur jobbar facken internationellt mot könsrelaterat våld? i ABF-huset i Stockholm.

Svenska förbund stöttar jämställdhetsarbetet

IF Metall, Unionen och Pappers stöttar IndustriALLs jämställdhetsarbete i Afrika söder om Sahara genom ett projekt med finansiering från Union to Union. Åtta afrikanska länder ingår i projektet, Burkina Faso; Demokratiska republiken Kongo; Ghana; Lesotho; Madagaskar; Uganda; Zambia; Zimbabwe. Förutom jämställdhet arbetar man även med andra arbetsområden där det finns stora behov, så som facklig utbildning, interndemokrati och strategisk planering.

 

Text: Bengt Rolfer, frilansjournalist