Fackföreningsrörelsen Afrika

I denna skrift ges en kortfattad beskrivning av den fackliga rörelsen i Afrika och konkreta tips för kontakter med fackföreningar i olika länder.

Framsida av Fackföreningsrörelsen i Afrika

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter - ett underifrånperspektiv.

Kort broschyr för utskrift, nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Afrika.