Facket och klimathotet

Välkommen till ett seminarium om klimat, jobb och grön tillväxt

I framtiden kommer klimatproblemen att dominera den politiska debatten i Sverige, i EU och världen i stort. Kraven på drastiskt sänkta utsläpp av växthusgaser ställer bland annat krav på ny teknik, politiskt styrda marknader, nya transportsystem och ändrade produktionsvillkor.
Det gör klimatfrågan till en facklig angelägenhet av högsta dignitet.

 Såväl medlemmar som förbund påverkas av förändringskraven. Samtidigt har arbetarrörelsen en unik möjlighet använda sin folkbildningstradition för att sprida kunskap och utveckla idéer om grön tillväxt där ny teknik ger nya jobb.

Ursprunget till seminariet är det idé- och utbildningsprogram som Internationella transportarbetarefederation (ITF) och Transport har tagit fram kring klimatfrågan i allmänhet och transportsystemen i synnerhet.

Under en eftermiddag kommer en rad ledande företrädare för arbetarrörelsen samt forskningsvärlden prata om varför det krävs ett brett fackligt engagemang kring denna ödesfråga.

Medverkande
Lars Lindgren, Förbundsordförande Transport
Helen Pettersson, förbundsordförande ABF
Oskar Wallgren, forskare och senior projektledare vid Stockholm Environment Institute (SEI)
Alana Dave, utbildningschef ITF
Kristian Skånberg, miljö- och klimatexpert TCO
Martin Viredius, Transport

Tid: Måndag 13 maj klockan 13.00-16.00
Plats: Hedénsalen, ABF Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan skickas till annika.thiam.fk@transport.se senast 8 maj