2002-06-20

Facket i Kanada slåss för offentliga trygghetssystem

Över 40 000 fackligt aktiva deltog i den protestmarsch mot regeringens politik som arrangerades av den kanadensiska fackföreningsrörelsen Federation of Labour (FL) i slutet av maj. I ett tal till demonstranterna sade FL:s ordförande Jim Sinclair att den fackliga rörelsen måste samla en bred opposition mot den liberala regeringens ekonomiska politik. Sedan liberalerna tog makten efter valet i maj 2001 har kollektivavtalen med offentligt anställda underminerats, de sociala trygghetssystemet försämrats och det offentliga stödet till läkemedel minskat. Vidare har regeringen genomfört en snabb privatisering av en lång rad vårdinstitutioner.