2018-03-27

"Facken kan visa vägen mot verklig förändring"

Hundratusentals unga människor gick nyligen ut på gatan för striktare vapenlagar i USA. Det var mäktigt och viktigt.

En hel värld stannade upp när studenten Emma González talade, eller rättare sagt stod tyst i 6 minuter och 20 sekunder. Så kort tid tog det att begå en av världens mest dödligaste skolmassaker där 17 människor berövades livet i februari vid Stoneman Douglas High School shooting in Parkland, USA.
Hundratusentals unga människor på gatorna i protest, stämmer in i bilden av att det aldrig har varit så mycket demonstranter som nu- sedan vietnamkriget.

Att just unga människors protester utgör en enorm kraft vittnar Forum Syds Colombiaexpert Claudia Arenas på det demokratiseminarium som vi nyligen arrangerade ihop med Arbetet Global. Dessa sker naturligtvis inte endast i USA utan runt om i världen, och kring frågor som ligger nära och berör: orättvisa eller ojämlikhet.

Ökad snedfördelning av resurser
Känslorna är välgrundade. Förra året var den rikaste procenten som tillskansade sig 82 procent av den rikedom som genererades. Den fattigaste hälften av jordens befolkning fick ingenting. Att globaliseringen sviker människor är också belagt av Världsfacket ITUC:s studie, där människor uttrycker oro över styrning av jobb och löner, en växande rädsla över hur svaga regeringar är gentemot multinationella företag, och hur illa de svarar mot klimathot och cyberattacker:

  • Mer än hälften tror inte att nästa generation kommer få ett jobb med anständiga arbetsvillkor. 80 procent klarar sig precis ekonomiskt, medan 74 procent oroar sig för den ojämlikheten.
  • 71 procent anser inte att arbetstagare har tillräckligt med inflytande över de ekonomiska systemen och 53 procent anser inte att regeringar har tillräckligt med makt.
  • 66 procent oroar sig över klimatet och nästan lika många över it-attacker.

Den globala fackföreningsrörelsen som plattform
Det finns med andra ord anledning att vara förbannad. Men det finns ett problem. Ilskan leder allt mindre till en långsiktig organisering inom fria och demokratiska organisationer, just de som är mest utsatta i den globala utvecklingen där aktivister trakasseras och till och med utsätts för våld, eller mördas. Många av de protester som uppstår är mer informellt organiserade och uppstår ur rättmätig spontan ilska och frustration.

Hur skulle problemet kunna lösas? Hur kan den viktiga och relevanta globala fackföreningsrörelsen bli bättre på att kanalisera alla dessa brinnande unga människors engagemang?  Vi måste också, om än inte enbart, använda oss mer av de kanaler som engagerar, med nya verktyg som kan bryta mark för ungas aktivism. Visa att vårt arbete är den rätta platsen för riktig förändring - och att det är här det händer.

Det vi kan vara säkra på är, om vi inte har svaret, så kommer andra, anti-demokratiska aktörer, att leverera.