2009-10-24

European Development Days (EDD)

Som orförandeland för EU arrangerar Sverige tillsammans med EU-kommissionen i år biståndskonferensen European Development Days (EDD) i Stockholm, på Älvsjömässan. Syftet är att skapa dialog om utveckling och bistånd. Dagarna innehåller seminarier, föreläsningar och paneldebatter. I anslutning finns även en utställningsyta där länder, institutioner och organisationer kan presentera sin verksamhet.

LO-TCO Biståndsnämnd kommer att delta med en monter för att berätta om fackets globala roll, strategier och verksamhet. Kom gärna och hälsa på i C:5 i svenska paviljongen. Vi arrangerar också en programpunkt på scenen i paviljongen på engelska:

Fredag 28/10, 13.30 - 13.35
Decent Work, Decent Life – Trade Unions and Poverty Reduction
Decent working conditions must be at the centre of government actions to bring back economic growth and build a new global economy that puts people first. Seminar on how trade unions struggle for decent work, social justice and sustainable economic growth worldwide. With Lars Bengtsson, international secretary Swedish Confederation for Professional Employees, Anders Åhlin, international secretary Swedish Teachers’ Union and Christer Wälivaara, international secretary Swedish Building Workers' Union.

För mer information om LO-TCO Biståndsnämnds deltagande kontakta karin.lindstrom@lotcobistand.org, 08-796 28 91.

Konferensen är gratis och öppen för alla som vill delta, men förregistrering krävs. Sista dag för registrering är onsdag 21 oktober.

Läs mer:
www.eudevdays.eu

Se och läs mer om European Development Days på: www.sida.se/edd
www.theworldlog.org
Där kan du se hela EU-mötet som Sida filmat i efterhand.