2002-03-15

Ericsson lovar fackliga rättigheter

Ericsson har antagit en ny uppförandekod som därmed ersätter de tidigare etiska riktlinjerna. Uppförandekoden innehåller nio punkter, däribland rätten att organisera sig fackligt. Enligt Ericssons ledning bygger koden på FN:s mänskliga rättigheter och på ILO:s grundläggande konventioner. I Ericssons kod finns dock ingen direkt hänvisning till ILO:s konventioner. Ericssons uppförande koder gäller för samtliga Ericssons företag i världen.