2003-04-30

Teaterförbundet – det internationella arbetet växer

Teaterförbundets internationella engagemang handlar inte bara om solidaritet utan också om ren självbevarelsedrift. Våra yrken är internationella. Det gäller särskilt dansare och sångare och i viss mån skådespelare. Arbetsgivare jagar ständigt platser för filminspelningar där facket är svagt för att pressa priserna, säger Tomas Bolme, ordförande för Teaterförbundet men också för den fackliga internationalen FIA (Fédération Internationale des Acteurs).

Tomas Bolme berättar att allt fler av filmbolagen i Hollywood väljer att spela in film i den amerikanska delstaten Florida, orsaken är att fackföreningsrörelsen är svag där. Andra drömland för oseriösa filmproducenter är Trinida och Tobago.
– Ett typexempel är vad som nyligen hände i Ukraina. När en filminspelning var avslutad stack producenten utan att betala en krona till skådespelarna. Inom branschen kallar vi fenomenet "fly by night".
– Ofta känner scenarbetare inte ens till vad de har för rättigheter. I ett land som Paraguay får sångare ingen ersättning alls när deras sånger spelas i radion. Trots att landets egen lagstiftning föreskriver att de har rätt till arvoden, säger Tomas Bolme.

FIA har växt snabbt de senaste 20 åren. Antalet medlemma har ökat från 52 till 105. Nu sker medlemsökningen framför allt i Afrika. Varje månad ansöker nya förbund om att bli medlemmar. Samtidigt är det få förbund i världen som har tillräcklig styrka för att kunna spela en ledande roll i det internationella samarbetet. Att Tomas Bolme tagit på sig rollen som ordförande i FIA är sålunda ingen tillfällighet.
– Utöver Sverige finns starka Teaterförbund i Danmark, England och USA. Möjligen också i Japan och Taiwan. Nästa ordförande måste bli rekryterad från något av dessa länder.

Utan stöd från omvärlden skulle de nya teaterförbunden i Afrika och Latinamerika få svårt att klara sig.
– I Afrika handlar det ofta om att bygga organisationer från grunden. Därför har vi startat en särskild enhet inom FIA, kallad AFRO-FIA, som är verksamt på den afrikanska kontinenten. Medlemsorganisationen finns för närvarande i bland annat Sydafrika, Zimbabwe, Zambia, Kamerun, Nigeria, Marocko, Kenya, Kongo-Kinshasa, Namibia, Mali, Madagaskar och Senegal. Därutöver har förbund i Tanzania, Malawi och Moçambique ansökt om medlemskap. Vi hoppades länge att organisationerna i Sydafrika och Zimbabwe skulle kunna fungera som motorer för de andra. Men nu är läget dystert i Zimbabwe där Mugabe har beskurit den fackliga friheten. Återstår ett relativt starkt förbund i Sydafrika, men det har inte en tillräcklig styrka för att stödja hela den afrikanska rörelsen. Förbund från Europa och Nordamerika måste hjälpa till.

Genom sitt engagemang inom FIA har Tomas Bolme fått upp ögonen för betydelsen av fackliga biståndsinsatser. För närvarande bedriver Teaterförbundet, genom LO-TCO Biståndsnämnd, tre projekt – ett i Zimbabwe, ett i Sydafrika och ett samlat projekt i Latinamerika. Samtliga projekt stödjer organisationsuppbyggnad genom grundläggande medlemsutbildning, oftast i seminarieform. Det latinamerikanska projektet bedrivs i en rad länder från Chile till Mexiko. Ett särskilt mål är att rekrytera fler kvinnor och ungdomar till förbunden.
– Vi har redan haft en del framgångar. I Chile, Uruguay, Brasilien, Argentina och Kuba har vi idag kvinnliga förbundsordföranden. Det har genast blivit mer stuns i arbetet. Anförandena blir lite kortare, men det händer mer.

I andra delar av världen har teaterförbunden svårare att hävda jämställdheten. Tomas Bolme berättar om Mali där det är förbjudet för en kvinna att stå på en scen och spela teater.
– I andra länder finns ett hårt tryck från familjen. Män och fäder accepterar inte att deras hustrur och döttrar uppträder från en scen.

Ibland tvingas skådespelare att fly därför att pjäser är politiskt obekväma. Teaterförbundet i Sverige har varit med och hjälp skådespelare på flykt. I andra fall blir obekväma skådespelare utfrysta och får inga roller. I Tjeckien lever exempelvis Vlastimir Schau som en gång i tiden blev utstött därför att han visade sina sympatier för Dubeck. Teaterförbundet i Sverige har fortsatt att hålla kontakten med Schau och begärt att han ska bjudas in till FIA:s överläggningar i Prag.

Att skådespelare, dansare och sångare kan arbeta under rimliga arbetsvillkor har också en vidare betydelse. Ett samhälle utan en levande kultur blir stumt och dött.
– Vårt arbete påverkar många flera än de professionella scenarbetarna. Även i fattiga länder måste det finnas utrymme för kultur, säger Tomas Bolme.

För mer information se: www.fiactors.com