2002-05-15

En miljon arbetare beräknas delta i de fackliga 1-maj-demonstrationerna i Japan.

Arbetare i Thailand fruktar att ökad konkurrens från den nyblivna WTO-medlemmen Kina kommer att pressa ner lönerna i landet. Enligt den kinesiska arbetslagstiftningen är minimilönen per månad ungefär 550 kronor. I Thailand är den 910 kronor. Enligt en facklig kampanj i landet - kallad arbetarkampanjen - är hotet dubbelt. Dels ökar den reella konkurrensen med Kina, dels använder arbetsgivare konkurrensen med Kina som ursäkt för att kräva sänkta löner. En ny rapport från FN:s handels- och utvecklingsorgan Unctad slår fast att Kinas nya möjligheter i världshandeln framför allt finns inom den arbetskraftsintensiva tillverkningsindustrin. Enligt rapporten kommer konkurrensen mellan utvecklingsländerna att öka. Unctad konstaterar särskilt att "låga löner har varit en viktig faktor för Kinas imponerande exportutveckling".