2019-02-01

Lunchseminarium: En grön och samtidigt rättvis värld – hur är det möjligt?

 

OBS, fullt för tillfället. Om du anmält dig efter 28 januari 15:30 är du satt på reservlista. 

In English beneath  

Ingen kan längre blunda för klimatfrågan. Och allt fler engagerar sig i hur den nödvändiga, både gröna och socialt rättvisa, omställningen ska bli verklighet – även i länder med utbredd fattigdom.

På det uppmärksammade klimatmötet COP 24 i december fick diskussionerna kring Just Transition stort genomslag. Begreppet Just Transition har tagits fram av de internationella, fackliga organisationerna och handlar om att arbetstagarnas rättigheter ska respekteras på vägen mot den gröna omställningen. Facken jobbar globalt med utvecklingsprojekt för att stärka en grön förnyelse av jobben och motverka att människor hamnar i kläm.

En hållbar utveckling, med minskad miljöpåverkan och som samtidigt leder till nya arbetstillfällen, kräver samarbete och dialog mellan regeringar, företag och arbetstagare. Det är ett svårt uppdrag, tiden är knapp, men det gemensamma arbetet betyder en möjlighet till en rimligare, mer hållbar framtid.

One can no longer turn a blind eye to the climate issue. The transition into a green economy will become a reality - even in countries with widespread poverty. As a necessity more and more people are becoming aware and involved in making the transition both green and including social justice - a Just Transition.

At the highlighted climate summit COP 24 in December, discussions on Just Transition had a major impact. The concept of Just Transition has been developed by the international trade unions and is about respecting the rights of employees on the way to the green transition. The unions work globally on development projects to strengthen a green renewal of the jobs and to prevent people from getting caught up.

Sustainable development, with reduced environmental impact, which at the same time leads to new jobs, requires cooperation and dialogue between governments, companies and employees. It is a difficult task, the time is short, but the joint work means an opportunity for a more reasonable, more sustainable future. 

Hör Carin Jämtin, generaldirektör på Sida, Sharan Burrow, generalsekreterare för världsfacket ITUC (video), Samantha Smith, chef för Just Transition Centre, Johan Hall, utredare Klimat-, miljö- och energifrågor, LO,  Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar, Öhman fonder. Fler i panelen kan tillkomma.
Moderator är Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union. Seminariet sker på engelska.

Participants Carin Jämtin, Director General of Sida, Sharan Burrow, Secretary General of the International Trade Union Confederation ITUC (video), Samantha Smith, Head of Just Transition Center, Johan Hall, Investigator Climate, Environment and Energy, Swedish Trade Union Confederation, LO, Fredric Nyström, Head of Responsible Investments, Öhman funds. More participants may be added.
Moderator is Sofia Östmark, Secretary General at Union to Union. The seminar is in English.

Tid: 11:30 – 13: 00, 1 februari
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Vi bjuder på lättare vegetarisk lunch, anmälan är bindande, anmäl dig i formuläret nedan.
OBS, anmäl allergier med mera till event@uniontounion.org

 

OBS, fullt för tillfället. Om du anmält dig efter 28 januari 15:30 är du satt på reservlista. 

 

Seminariet kommer att livesändas på vår YouTube-kanal och Facebook:
The seminar will be broadcast live on our YouTube-channel and Facebook: