Elektrikerna

Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar anställda inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv, larm- och säkerhet samt serviceområdet. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet, i samhället och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Elektrikerna är ett LO-förbund

Elektrikerna är del av den globala fackliga rörelsen

Elektrikerna är medlem i två globala fack; BWI och IndustriALL.

Det globala bygg och träfacket BWI, Building and Wood Workers International, har 334 fackliga medlemsorganisationer från 130 länder. Tillsammans representerar de omkring 12 miljoner arbetstagare. I samarbete med BWI har Elektrikerna t.ex. jobbat hårt för att förbättra arbetsvillkoren för migrantarbetare i samband byggnaden av arenor vid världsomspännande sportevenemang. Det är även i samarbete med BWI som Byggnads genomför sina internationella utvecklingsprojekt, som finansieras till största delen genom skattemedel och kanaliseras via Union to Union.

IndustriALL Global Union är det globala facket för industri och gruvor. De arbetar med fackförbund inom tillverkningsindustrin, energi och gruvor och representerar ca 50 miljoner arbetstagare i 140 länder.

Elektrikerna samverkar i sina utvecklingsprojekt även med Byggnads, Målareförbundet, Seko och GS och tillsammans stöttar de fackförbund i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa/Centralasien. Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan syftar programmet till att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare.

Lär dig mer

Läs mer om Elektrikernas internationella samarbeten på deras hemsida.

Lär dig mer om hur fackens internationella engagemang fungerar i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Elektrikernas projekt är Carina Söderbjörn. Här hittar du kontaktuppgifter. För kontaktuppgifter till internationell sekreterare på förbundet hänvisar vi till deras hemsida.

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60255
Mer info

BWI företräder en sektor som är hårt ansatt av multinationella företag som ser vinst som sitt enda syfte. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Osäkra anställningar och direkt livsfarliga arbetsförhållanden är vanligt och en allt mer globaliserad marknad gör det svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter.

Programmet är uppbyggt av fyra regionala projekt i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa/Centralasien, och bygger vidare på de rekommendationer som framkom i utvärderingarna som gjordes 2016/2017. Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan syftar programmet till att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare.

Till projektsidan