2002-03-11

Ekonomisk kris i Bangladesh

En ny ekonomisk kris är ett faktum i Bangladesh, ett av världens fattigaste länder. Exportinkomsterna och industrins tillväxt sjunker. Vidare går de statligt ägda företagen med förluster, vilket i sin tur försämrar statsinkomsterna. Krisen har skapat en ökad arbetslöshet. Även de fackliga organisationerna har drabbats av nedgången. När arbetslösheten ökar minskar antalet fackliga medlemmar.