Djibouti

Det lilla landet vid Röda havet har en auktoritär regim men är formellt en demokrati. Det strategiska läget vid Röda havets kust utgör landets största inkomstkälla. Den största fackliga centralorganisationen Union Djiboutienne du Travail (UDF) är anslutet till världsfacket, ITUC

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
23 200 km²
Huvudstad
Djibouti
Språk
Franska och arabiska officiella språk, somaliska och afariska de största språken i landet
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 138 och 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Det lilla ökenlandet (något större än Värmland) saknar naturtillgångar och har nästan ingen  odlingsbar mark. Djibouti är starkt beroende av bistånd. Ekonomin baserar sig på landets strategiska läge; Frankrike, USA, Japan och Italien samt sedan 2017 också Kina har militärbaser i landet. Mycket av Etiopiens handel går via en kinesiskfinansierad järnväg mellan Addis Abeba och Djibouti.  Arbetslösheten är mellan 40 och 50 procent, för ungdomar uppåt 80 procent. Idag lever en stor del av befolkningen på mindre än två dollar per dag. Den frihandelszon som håller på att etableras hoppas regeringen ska ge många arbete.

Den fackliga situationen: 

Fackföreningsmedlemmar utsätts regelmässigt för kränkningar och trakasserier av den djiboutiska statsapparaten. Trots att ILO-konventionerna om diskriminering i arbetslivet och mot barnarbete har godkänts är Djibouti en av de mest repressiva regimerna i Afrika. Världsfacket International Trade Union Confederation, ITUC har vid flera tillfällen protesterat mot förföljelserna av fackligt aktiva. Massarresteringar av strejkande järnvägsarbetare och hamnarbetare har förekommit. 

Fackliga organisationer: 

Det finns två fackliga centralorganisationer: Union Djiboutienne du Travail, (UDT) som är ansluten till ITUC och har 13 000 medlemmar och Union Générale des Travailles Djiboutiens, UGT. Ungefär en femtedel av arbetskraften är fackligt organiserad.

Senast uppdaterad: 

Maj 2019 av Kjell Kampe 
För mer information kontakta info@uniontounion.org 

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Utvecklingsprojekt i Djibouti

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt