2002-09-11

Diversifierad produktion skapar tillväxt i fattiga länder.

Även de minst utvecklade länderna i världen, de så kallade MUL-länderna, bedriver ofta en som är stor handel i relation till landets BNP. Denna överraskande slutsats presenteras i rapporten The Least Developed Countries Report 2002, utgiven av FN-organet UNCTAD.

Problemet är emellertid handelns ensidighet. Många av de fattiga länderna är beroende av att exportera enstaka råvaror eller jordbruksvaror; exempelvis timmer, mineraler, kaffe eller bananer.

För att utvecklas behövs, enligt experterna vid UNCTAD, en mer diversifierad export. En slutsats i rapporten är att länder som utvecklad en viss tillverkningsindustri också fått en högre tillväxt än de länder som är ensidigt beroende av att sälja råvaror. Högre tillväxt är i sin tur en nödvändig förutsättning för att minska fattigdomen.