2018-06-28

Opinion: Det globala är lokalt! Var finns världen i valet 2018?

Hur kommer livet se ut för framtidens generationer? Kommer världen vara en fredlig plats med resurser som tilldelas alla, där jorden klarar av att släcka både människor och djurs törst, och stilla deras hunger? När de globala kretsloppen, från ekonomi till ekosystem, hänger allt tydligare ihop kan vi inte längre förbise att de stora frågornas tid är nu.

Vad valet ska handla om styrs av oss alla, för vad opinionen säger lyssnar politiker till. När du diskuterar valet med vänner, stöter på en politiker vid en valstuga eller skriver i en kommentarstråd på sociala medier – lyft frågan! Vad vill du och vad vill politiken göra för världen i valet?

Att människor som odlar vår mat inte har råd att äta sig mätta, är en orättvisa som möjliggörs av en maktobalans och de snåriga led som världens livsmedelsproduktion bygger på. Den globala handeln och de multinationella företagen ger många viktiga arbetstillfällen men bidrar tyvärr inte alltid, eller i alla led, till den positiva utvecklingen som de borde. De mänskliga behoven är dock de samma oavsett om du är bananodlare i Guatemala eller textilarbetare i Kambodja - rätten till levnadslön är central.

Brotten mot mänskliga och fackliga rättigheter har tyvärr blivit vardag på många håll i det globala arbetslivet. Detta konstateras av Världsfacket ITUCs Sharan Burrow i Oxfams nya rapport  om livsmedelskrisen i världen, och understryks av det faktum att antalet länder där de fackliga rättigheterna inskränks ökar, som vi sett i det årliga Globala Rights Index som släpptes härom veckan.  

Staten har ett ansvar
Det globala är lokalt! Att det vi konsumerar påverkar människor och miljö i många länder behöver knappast längre påpekas. Det räcker att titta på ursprungsmärkningen på maten eller kläderna för att se att hela världen finns i våra hem. Att det lokala blir globalt gäller också politiska beslut i Sverige, vilka ger ringar på vattnet som blir kännbara även för arbetstagare på andra håll i världen. Till exempel har staten ett ansvar för att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter även utomlands, vilket är möjligt att reglera via lagstiftning såväl som mjukare initiativ (läs Global Deal!).

Hur kan det då vara så att de internationella frågorna inte står särskilt högt i kurs hos våra beslutsfattare? Att hemmaplanen är den viktigaste och att de som driver globala frågor har svårt att få gehör? Det visar nämligen en granskning av biståndspolitiken  som gjorts av samarbetsorganisationen Concord Sverige, som Union to Union är del av. Valprogram, motioner på kongresser, landsmöten och i riksdagen jämte regeringens propositioner har analyserats. När det gäller demokratiaktörers möjlighet att bedriva verksamhet saknar de flesta partier en helhetsbild.

Utvecklingspolitiken behöver samarbete
Ett litet axplock visar på intressanta linjer. Medan Sverigedemokraterna överhuvudtaget inte lyfter frågan om det demokratiska utrymmet, och menar att det är viktigare att bistå människors grundläggande behov än att arbeta för demokrati, så menar däremot Kristdemokraterna att Sverige ska bidra till att förhindra nya lagar som begränsar utrymmet för bland annat oppositionspartier.

Moderaterna förespråkar bistånd som främjar demokratins institutioner medan Socialdemokraterna ser att stöd till offentlig förvaltning kan bidra till att skydda civilsamhällets utrymme. Men politiken för global utveckling kan konstateras vara något som fortfarande ligger kvar på utrikesutskottet snarare än att hanteras i samarbete mellan fler utskott som hanterar viktiga frågor för en hållbar global utveckling. Oavsett orsak till detta, bristande intresse eller annat, så är det tydligt att samstämmighet i politiken är en förutsättning för att nå de globala målen om Agenda 2030.

Valet är en brytpunkt
Vi är nu vid en brytpunkt, i och med valet i september, där vi faktiskt röstar om ett öppet eller stängt samhälle. Vilka frågor är det som ligger på agendan och ryms världen i ekvationen när vi går vill valurnorna? Vi kan ställa oss undrande ifall det globala får det utrymme som det förtjänar. Union to Union är därför med och lyfter global hållbar utveckling till en av de prioriterade frågorna, genom kampanjen #hjärtavärlden tillsammans med 51 organisationer.

Nu sätter vi gemensamt press på politiken att:

•    Stå upp för människors rätt att organisera sig och göra sin röst hörd
•    Driva en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
•    Arbeta för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
•    Föra en verkligt feministisk utrikespolitik
•    Avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd
•    Föra en human migrations- och flyktingpolitik