Källa: UNDP Report OfficeArbete och mänsklig utveckling är sammankopplat
2015-12-15

”Decent Work är ett viktigt verktyg”

I dag släpptes årets rapport från UNDP. Årets tema är hur arbete kan bidra till mänsklig utveckling och hållbarhet. En fråga som ligger den globala fackföreningsrörelsen varmt om hjärtat. 

74 miljoner ungdomar är arbetslösa i världen. Det skapar oro, utanförskap och kriminalitet. Det är också en grogrund för extremism. För världens länder är det här en enorm kostnad. Det finns också en annan grupp som är mycket utsatta, de som jobbar varje dag för en lön som de inte kan leva på. Orden är Biståndsministerns, sammanhanget är lanseringen av UNDP – Development report 2015. Temat för rapporten är ”Work for human development”.

- Tillväxt är inte naturligt inkluderande. Vi ser det tydligt i afrikanska länder med stark tillväxt idag. Det skapar inte större grad sysselsättning, och klyftan mellan de rika och de fattiga ökar säger Isabella Lövin som inledningstalar. Decent work, är en viktig del i arbetet med att nå målen som antagits i Agenda 2030, fortsätter hon.

Rapporten släpps varje år av FNs nätverk för global utveckling – UNDP. I år har man valt att gestalta utveckling bortom bara siffror och ekonomi. Enbart jobb skapar inte bra förutsättningar för människor, det krävs också en rättvis fördelning, utbildning och ett inkluderande synsätt. Rapportens definition av arbete omfattar lönearbete, obetalt hushållsarbete, konstnärligt arbete och volontärarbete.

- Vad vi menar med Human development är möjligheten att leva det liv du själv värdesätter, och att du har din hälsa, säger Jens Wandel från UNDP. Vi gör också skillnad mellan arbete och jobb. Inte allt arbete är betalt, och allt arbete är inte heller jobb fortsätter han.

Kristina Henschen, chef för Union to Union deltog i diskussionspanelen under rapportseminariet.

- Rapporten är mycket bra och vi gratulerar UNDP till att ha lyft de här frågorna om att det krävs schysta jobb för att bidra till utveckling. På så sätt är den ett viktigt fundament, precis som IMFs rapport från förra året som tydligt visar att länder med brist på facklig organisering har större inkomstskillnader, säger Kristina Henschen. Det som måste framhållas när vi diskuterar arbete är fackens roll som effektiv möjliggörare för mänsklig utveckling.

- Det krympande utrymmet för civilsamhället i världen är också djupt oroande. Flera länder inskränker möjligheterna för ett starkt civilsamhälle, och då finns inte den grund som krävs för att utvecklingen ska vara stabil och hållbar säger Kristina Henschen.

Rapporten tittar också närmare på kvinnors rättigheter och möjligheter till försörjning. Kvinnor tjänar sett ur ett globalt perspektiv 24 procent mindre än män. Det är också ett problem att kvinnor utför den största delen av allt obetalt arbete. Siffror från konsultbolaget McKinsey visar att bristen på jämställdhet kostar världen 12 biljoner US-dollar.

- Den strukturella särbehandlingen av kvinnor är ett hinder för utveckling i världen, och det visar den här rapporten tydligt. Kvinnor är väldigt utsatta, de jobbar mer än männen men får mindre betalt. De har också ofta farligare och mer osäkra jobb. Det behövs nya värderingar, nya system och nya arbetssätt för att komma tillrätta med detta avslutar biståndsminister Isabella Lövin.