2010-03-01

Deadline för redovisning av projekt

Sista inlämningsdag för redovisningar av utvecklingsprojekt och informationsprojekt är den 1 mars 2010.

LO-TCO Biståndsnämnd vill ha in en samlad redovisning per projekt från det ansvariga svenska organisationen, vilket för utvecklingsprojekten innebär att de globala facken först måste sända sin projektredovisning till det ansvariga svenska förbundet som ansvarar för att kontrollera att redovisningen är komplett och att redovisningsblanketterna är korrekt ifyllda.

En fullständig redovisning ska innehålla tre delar:

  • Verksamhetsrapport
  • Ekonomisk redovisning
  • Revisionsrapport/-intyg

Utvecklingsprojekt som avslutats under 2009 ska även slutrapporteras senast 30 september 2010.

Ofullständiga redovisningar, delar av redovisningar eller redovisningar som inkommer efter 1 mars kommer inte att kunna beaktas. I vissa fall kan det innebära återbetalning av anslaget.

Aktuella blanketter att ladda hem:
Utvecklingsprojekt
Informationsprojekt

Läs mer i det brev om redovisningen som skickats till  organisationer med projekt:
Projektredovisning 2009