Foto: Lina KarlssonHur kan globala leveranskedjor bidra till en hållbar utveckling? Och vem bär ansvaret för att säkerställa goda arbetsvillkor i hela värdekedjan? Det var några av de frågor som Oscar Ernerot, internationell ombudsman på LO och en av Sveriges representanter vid ILO:s årliga konferens, pratade om på Union to Unions lunchmöte idag.
2016-08-31

"Det krävs tydligare regler"

När arbetsgivare, arbetstagare och regeringar möttes i Genève för två veckors förhandlingar vid FN-organet ILO:s konferens i juni diskuterades för första gången arbetsvillkoren i de globala leverantörskedjorna.
– Regeringar och företag måste ta större ansvar, säger Oscar Ernerot, LO.

Idag är det vanligt att delar av produktionen av varor förläggs på olika platser i världen. I många länder har det skapat jobb och möjligheter till ekonomisk och social utveckling, men arbetstagares rättigheter kränks också i tillverkningsleden. Enligt världsfacket ITUC misslyckas en stor del av de stora multinationella företagen med att ta ansvar för levandslöner och trygga anställningsvillkor.

– Det råder enorm brist på bra arbetsvillkor i de globaliserade produktionsleden, säger Oscar Ernerot, internationell ombudsman på LO och en av Sveriges representanter vid FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO:s, årliga konferens.

Arbetstagarsidan har under lång tid därför drivit på för att få upp frågan om globala värdekedjor på agendan under ILO:s förhandlingar i Geneve, menar han.*

– Grundbulten är vem som bär huvudansvaret. Från fackligt håll anser vi att det är delat. Regeringar ska ratificera och leva upp till konventioner, men huvudföretaget har också ett ansvar för hela produktionskedjan och här skiljer sig vår uppfattning med arbetsgivarsidans.  

De principer som finns, som exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag**, är goda men de räcker inte hela vägen, anser Oscar Ernerot. Istället krävs det tydligare regler för arbetsgivare och regeringar som också är bindande.

– Arbetsgivarsidan tycker däremot att de guidelines och principer som finns räcker, och där håller facket inte med.

Två veckors tuffa förhandlingar resulterade därför i förslaget att en expertgrupp ska undersöka hur bra arbetsvillkor kan säkerställas i den globala värdekedjan - och vad som saknas för att nå dithän.

– Det kommer därför att bli en ny förhandling 2018. En konvention, deklaration eller rekommendation skulle i så fall bli antagen 2019. Det vore drömscenariot, men tyvärr tror jag inte att det kommer att hända, säger Ernerot.

* Oscar Ernerot berättade om ILO förhandlingarna under ett lunchmöte arrangerat av Union to Union tillsammans med LO, Lärarförbundet och Transport. Under lunchmötet berättade också Viktor Hage, Transport, och Magdalena Borgemo, Lärarförbundet - båda elever under årets fackliga Geneveskola - om hur det var att följa ILO-förhandlingarna på plats. Se hela seminariet i efterhand HÄR.

** OECD:s (Organisation for Economic Cooperation and Development) riktlinjer finns för att främja ett ansvarsfullt företagande och är ett internationellt verktyg för att se till att multinationella företag respekterar globala överenskommelser kring arbete.