2019-09-19

Därför är klimatet en facklig fråga

Det finns inga jobb på en död planet - alla arbetstagare och alla arbetsplatser påverkas av klimatförändringarna. Världen över jobbar facken för #JustTransition, en grön omställning med målet klimatvänliga jobb och anständiga arbetsvillkor.

Klimatkrisen kan inte vänta – det finns inga jobb på en död planet. Världen över jobbar facken för #JustTransition, en grön omställning med målet klimatvänliga jobb och anständiga arbetsvillkor. Världsfacket ITUC står med 207 miljoner medlemmar bakom den globala klimatveckan och slår vakt om fackens avgörande roll för en skarpare klimatpolitik.

Den globala kampanjveckan för klimatet pågår mellan den 20 och 27 september, men arbetet för en hållbar värld är självklart viktigt varje dag, på varje arbetsplats. I samband med FN:s toppmöte om klimatet, det så kallade Climate Action Summit, visar fackföreningsrörelsen sitt engagemang världen över för ett fortsatt arbete för en hållbar värld.

Två pusselbitar som passar ihop. På ena pusselbiten står det klimatet och på den andra står det facket.

Därför är klimatet en facklig fråga

Alla arbetstagare och alla arbetsplatser påverkas av klimatförändringarna. Vi vet att klimatkrisen kräver global samverkan och samarbete. Fackföreningsrörelsen engagerar sig globalt för en rättvis omställning till ett hållbart samhälle, en #JustTransition.

I en hållbar värld måste arbetstagarnas rättigheter respekteras. I omställningen krävs det trygghet för alla, även de mest utsatta. Vi måste klara klimatutmaningen utan att samtidigt skapa ny fattigdom.

Världen behöver nya jobb, nya industrier, ny kompetens, nya investeringar och möjligheten till en mer jämlik och hållbar ekonomi. Vi behöver både jobb, försörjning och en frisk planet.

Hur jobbar facken med klimatet idag?

Vi vet att anständiga arbetsvillkor är en förutsättning för hållbar, ekonomisk tillväxt. Därför är det avgörande att arbetstagarnas rättigheter skyddas. Facken jobbar redan för att förändra regler och lagstiftning, för att få in miljö- och klimatklausuler i kollektivavtal och utvecklar sin gröna profil för att stärka positionerna vid förhandlingsborden. Behovet av samarbete och social dialog lyfts också. I det här arbetet blir det internationella fackliga arbetet centralt.

Vad kan du göra?

 • Agera via din fackklubb
  Diskutera hur ni gemensamt kan agera mot klimatkrisen och stärka arbetet för en #JustTransition. Hur kan vi stötta kolleger i länder med utbredd fattigdom, där mänskliga rättigheter kränks? Diskutera hur det internationella, fackliga arbetet för global rättvisa kan bli en del av ert fackliga engagemang. Delta i internationella fackliga solidaritetskampanjer.

 • Läs på!
  Världsfacket ITUC har en kampanjsida, med material om #JustTransition, det fackliga begreppet för en omställning till en hållbar värld med anständiga arbetsvillkor. Här finns också samlad information om vad Just Transition handlar om. Läs också på om FN:s 17 globala mål, där mål 8 handlar om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

 • Bjud in Union to Union att föreläsa
  Svenska fackförbund är med i Union to Union genom centralorganisationerna LO, TCO och Saco. Ett av Union to Unions huvudteman i det fackliga utvecklingssamarbetet är #JustTransition. Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna! Läs mer om vårt arbete för att informera om globala frågor här: https://www.uniontounion.org/utbildning-och-information

 • Hur jobbar ditt fackförbund globalt?
  Svenska fackförbund har jobbat med utvecklingssamarbete i mer än 40 år. Läs mer här om hur fackförbund engagerar sig för anständiga arbetsvillkor och en värld utan fattigdom.

 • Handla Fairtrade
  Märkningen innebär att de som tillverkat varan har rimlig lön och fackliga rättigheter. Läs mer på www.fairtrade.se.

 • Schyst resande
  Många resor går till länder där de fackliga rättigheterna kränks. Läs mer om ansvarsfullt resande och arbetsvillkoren inom turismindustrin på www.schystresande.se.

Under texten Tillsammans jobbar vi för en hållbar värld är det två händer från två personer som håller om varandra.