Foto: Swedwatch Hela Swedwatchs rapport finns i spalten till höger
2018-01-24

Dåliga villkor hos Volvo i Indien

En ny rapport från Swedwatch visar att nästan hälften av de anställda hos Volvo i Bangalore har osäkra kontrakt med sämre villkor. På Volvos lastvagnsfabrik är andelen anställda med tillfälliga kontrakt 50 procent, och i bussfabriken är siffran 40 procent.

De med tillfälliga kontrakt är bemanningsanställda, och den typen av anställningsform motiveras med att företaget snabbt ska kunna anpassa arbetsstyrka och produktion efter konjunktur.

Representanter för facken i fabrikerna tycker att andelen bemanningsanställda är onödigt hög. Volvo själva säger i ett uttalande att de ”följer alla lagstiftningar och den egna uppförandekoden för att säkerställa goda och anständiga arbetsförhållanden”.

– Även om vi gör exakt samma jobb skiljer sig villkoren. Vi som är bemanningsanställda har mycket lägre löner och sämre förmåner. Vi behandlas också sämre av ledningen, säger en anställd till Swedwatch.

Korta och osäkra anställningsformer, som ofta innebär låga löner och kringskurna möjligheter att påverka sin arbetssituation, innebär flera risker enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO). Indiens lagstiftning som ska skydda bemanningsanställda är enligt Swedwatchs rapport inte tillräcklig.