2002-08-20

Dåliga villkor för personer med tillfälliga jobb.

I den nya OECD-studien "Employment Outlook 2002" konstateras att andelen personer med tillfälliga arbeten - vikariat, projektanställningar, provanställningar, säsongsjobb etc - har vuxit lavinartat inom OECD under de senaste tio åren. Framför allt är det kvinnor, unga människor, lågutbildade och anställda i småföretag som hänvisas till de tillfälliga arbetena. Studien slår också fast att villkoren för de med tillfälliga arbeten är sämre än för andra anställda:
- De med tillfälliga arbeten har lägre löner än andra på arbetsmarknaden. I Tyskland tjänar de 17 procent mindre och i Spanien 47 procent mindre.
- De har färre förmåner; såsom betald semester, sjukersättning och pension. De får också långt mindre vidareutbildnings än fast anställda.
- De är mer missnöjda än andra med sin arbetssituation. Särskilt stort är missnöjet med de låga lönerna och osäkerheten inför framtiden. I princip alla skulle föredra en fast anställning.
- De tillfälliga arbetena är dessutom mer monotona än andra.