Foto: Shutterstock/Kzenon

Covid-19 och det internationella fackliga utvecklingssamarbetet

Coronaviruset innebär stora utmaningar på många områden i samhället, framförallt i låginkomstländer och bland befolkningsgrupper som lever i utsatthet. Ett välfungerande samarbete mellan fack, arbetsgivare och regeringar kan bidra till att dämpa coronavirusets negativa effekter och underlätta hållbar global återhämtning med schysta jobb. Det internationella utvecklingssamarbetet är ett centralt verktyg för att begränsa pandemins påverkan på samhället samt bidra till en schyst och rättvis återhämtning.

Artiklar från Union to Union:

 • 25 mars: Opinonsartikel skriven av Union to Unions kanslichef Sofia Östmark om det fackliga internationella utvecklingsarbetets centrala och unika betydelse för dämpa krisens verkan
 • 27 april: Debattartikel i Omvärlden, tillsammans med LO, TCO och Saco: "Regeringen kan göra mer för världens arbetstagare".
 • 26 maj: Artikel om de hårdast drabbade av pandemin i Indien - the "Walking class”

Intervjufilmer:

Hur påverkas arbetstagare runt om i världen av pandemin? Vi har intervjuat några av våra samarbetspartners:

Exempel från den globala fackföreningsrörelsen:

 • Det globala bygg- och träfacket BWI, och deras generalsekreterare Ambet Yuson, har släppt en video som diskuterar de stora utmaningar som både pågår och väntar - i relation till Covid-19, men också miljön. I videon ges också flera exempel på vad man gjort från fackligt håll. Se videon här (youtube).
   
 • Det globala facket för arbetstagare inom livsmedels-, jordbruks-, hotell och restaurangbranschen, IUF, når i sitt arbete ut till de allra fattigaste på landsbygden. Med bil, cykel eller till fots besöker de sina medlemmar. De sprider flygblad för att informera om hur man ska agera för att förebygga spridning. IUF ger stöd till kvinnor inom informell sektor som på grund av coronavirusets påverkan i samhället förlorat sitt uppehälle. De får istället en inkomst genom att producera sanitets- och skyddsutrustning till sjukvården.
   
 • Det globala facket inom transportsektorn, ITF, sprider information om situationen till anställda. I ett Union to Union-stött kvinnoprojekt i Latinamerika utbildas anställda om coronaviruset genom webbinarier.
   
 • I Palestina har Vårdförbundet ett projekt tillsammans med Palestinian Nursing and Midwifery Association där man tagit en aktiv roll för att tillhandhålla skyddsutrustning åt arbetstagare inom hälso-och sjukvård. Projektet stöds av Union to Union.
   
 • Det internationella bygg- och träfacket (BWI) har släppt ett antal rapporter som beskriver utmaningarna i olika regioner för arbetstagare i byggbranschen. I rapporterna beskrivs hur facken arbetar med frågor som anställnings- och inkomsttrygghet, arbetsplatssäkerhet och humanitära insatser. Migrantarbetare är en särskilt utsatt grupp och inte minst i Gulfen har BWI tillsammans med civilsamhället och en koalition av fackförbund gett ett antal policyförslag för att bättre skydda migrantarbetare. Läs mer här (extern länk).

Mer information

Hur påverkas arbetstagare runt om i världen av pandemin? Vi har intervjuat några av våra samarbetspartners:

Rajendra Giri, Maniben Kara Institute (ITF)

Rajendra Giri, del 2 - om fackens insatser under pandemin

Tendai Makanza, IndustriALL

Nilton Freitas, Building and Woodworkers International (BWI)

Adwoa Sakyi, IUF

Här nedanför hittar du länkar till mer information angående COVID-19 och fackens arbete runt om i världen: