2010-03-01

Conferens: Gaza - internationell rätt och ansvar

Amnesty International, Diakonia, Olof Palmes Internationella center och Svenska kyrkan bjuder in till konferens:

Gaza - internationell rätt och ansvar
Bland andra kommer Hina Jilani, Goldstonekommissionen, Hans Corell, fd rättschef FN, Rita Zoll, B'tselem och andra folkrättsexperters samt företrädare för folkrörelser och de politiska partierna att diskutera hur vi säkerställer respekten för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Från partierna kommer Kerstin Lundgren (C), Gustav Blix (M), Peter Eriksson (MP) och Aleksander Gabelic (S) att delta.
För folkrörelserna deltar Lise Bergh, Amnesty International, Bo Forsberg, Diakonia, Laila Naraghi, Olof Palmes Internationella Center, Gustaf Ödquist, Svenska Kyrkan och Bengt Westerberg, Svenska Röda korset

Samtalsledare
Agneta Johansson, ILAC (International Legal Assistance Consortium), Christian Åhlund, ILAC (International Legal Assistance Consortium), Ulf B Andersson, redaktör Amnesty Press.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Datum: måndag 1 mars 2010
Tid: 9.00 - 16.30

OBS! Delar av konferensen kommer att hållas på engelska. Fri entré.

Föranmälan är obligatorisk och sker senast den 24 /2 till: anmalan@amnesty.se eller 08 - 729 02 00