Comorerna

Den lilla ögruppen nordväst om Madagaskar är en extremt fattig och politiskt orolig islamisk republik. Trots att det enbart finns 7 000 löneanställda finns det två centralorganisationer och 14 fackförbund.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
1 862 km²
Huvudstad
Moroni
Språk
Arabiska officiellt språk, franska och swahili används allmänt
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Comorerna är mycket fattigt och helt beroende av bistånd från den forna kolonialmakten Frankrike, liksom av de pengar som skickas hem från 300 000 medborgare som lever utomlands. De pengarna utgör närmare 25 procent av BNP.

Jordbruket sysselsätter majoriteten av medborgarna, men trots det räcker det i dag inte ens till den egna befolkningen utan landet har under senare år tvingats importera livsmedel. Bristen på elektricitet och dålig infrastruktur är hinder för utveckling.

Industrin består till största delen av fiske, turism och parfymtillverkning och sysselsätter inte mer än 20 procent av de i arbetsför ålder.

Under senare år har många oroats för det man uppfattat som en ökad islamisering. Flera religiösa biståndsorganisationer från Iran har anklagats för shiitisk propaganda. De oroligheter som förekommer till och från har försvårat satsningen på turismen. Ekonomin har utvecklats negativt det senaste året.

Den fackliga situationen: 

Landets konstitution inkluderar inte rätten till facklig anslutning och inte heller strejkrätten men dessa rättigheter tillämpas fritt ändå. 

Under kolonialtiden förhindrades uppkomsten av fackliga organisationer effektivt. I slutet av 60-talet började bank- och tulltjänstemän att organisera sig, men först i samband med självständigheten 1975 bildades formellt de fackliga organisationerna.

Tyngdpunkten i det fackliga arbetet ligger på de enskilda förbunden. Antalet lönearbetare är litet och uppgår till mindre än 7 000, varav 5 000 är regeringsanställda. Bland de största och mest drivande förbunden är två lärarförbund. Även övriga statsanställda och hamnarbetare är fackligt anslutna. Förbunden är politiskt oberoende. Lärare och sjukhuspersonal strejkar ofta, mestadels på grund av att man inte fått någon lön på flera månader.

Fackliga organisationer: 

På Comorerna finns två fackliga centralorganisationer; Confederation des Travailleuses et Travailleurs des Comores (CTTC) som har 5000 medlemmar är anslutet både till världsfacket International Trade Union Confederation, ITUC och Organization of African Trade Union Unity, OATTU, samt Union des Travailleurs des Comores, UTC som också är asnlutet till OATUU men inte till ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Comorerna har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner, men efterlevnaden brister, framför allt mot konvention 138 och 182.

Senast uppdaterad: 

December 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt