Colombia

Efter 50 års inbördeskrig banade fredsavtalet med vänstergerillan Farc år 2016 väg för möjligheten att inleda en ny period i landets historia med fokus på sociala och ekonomiska reformer snarare är krig. Men våldet har fortsatt att dominera landet och reformerna uteblivet vilket skapat stor frustration och besvikelse. Fackföreningsrörelsen är fri men utsattes för en brutal förföljelse under kriget då tusentals fackliga ledare mördades och facket är fortsatt hårt pressat, men har varit ledande i de omfattande protester och strejker som utmanat regeringens politik de senaste åren.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
1 141 000 km2
Huvudstad
Bogota
Språk
Spanska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Colombia är ett medelinkomstland, Latinamerikas fjärde största ekonomi och har haft en god tillväxt de senaste åren tack vare höga priser på olja, kol och andra råvaror. Fattigdomen har minskat men de sociala klyftorna är fortfarande djupa. Idag finns en majoritet av den formella arbetskraften inom tjänstesektorn medan runt 15 procent arbetar inom respektive industri och jordbruk. Den informella sektorn har också vuxit och sysselsätter idag an majoritet av den arbetsföra befolkningen.

Ekonomin har traditionellt baserats på jordbruk och kaffe, tobak och bananer var tidigt Colombias stora exportprodukter. Från 1940-talet och framåt utvecklades också en inhemsk industri skyddad av tullar och andra importhinder. Jordbruket som 1960 stod för 50 procent av landets BNP minskade succesivt till 35 procent 1970 och står idag för knappt cirka 7 procent av BNP. I början av 1990-talet anammade Colombia en mer nyliberal politik med sänkta tullar, utförsäljning av statliga verksamheter och förmånliga villkor för utländska investerare. Konsumtionen ökade vilket också höjde tillväxten men även inflationen, som nådde över 30 procent, och den ekonomiska tillväxten stannade av, samtidigt som den väpnade konflikten förvärrades.

De höga råvarupriserna det första decenniet efter millennieskiftet stimulerade en kraftig expansion av olje, gas och kol-sektorn som ledde till en ekonomisk återhämtning. Colombia slöt också ett antal frihandelsavtal med USA och EU och andra stora marknader som åter ledde till ökad konsumtion men också ökad import och stora konkurrensproblem för den inhemska produktionen.

Den fackliga situationen: 

Under de mest intensiva perioderna av den väpnade konflikten dödades hundratals fackligt aktiva varje år och Colombia var det farligaste landet i världen för fackföreningsledare. Våldet har minskat de senaste åren men fortfarande mördas ett stort antal fackliga och ledare från andra sociala rörelser. Våldet, den anti-fackliga lagstiftningen och reformer av arbetsrättslagstiftningen har lett till en försvagning av de fackliga organisationerna och organisationsgraden som var kring 25 procent på 1970-talet har sjunkit till knappt 4 procent. De senaste årens förändringar av arbetslagstiftningen har inneburit längre arbetsdagar samtidigt som anställningsskyddet försvagats och formerna för tillfälliga anställningar och korttidskontrakt utökats.

För att bilda fackförening krävs minst 25 personer med fast anställning. Det är endast företagsfack som har rätt att förhandla, sluta kollektivavtal och utlysa strejker. Vid en konfliktsituation måste två tredjedelar av majoritetsfackets medlemmar eller majoriteten av de anställda rösta för strejk. Arbetsmarknadsministeriet kan gå in och beordra omröstningar på arbetsgivarens begäran och tvinga parterna till obligatorisk skiljedom i en konflikt om strejk pågått mer än 60 dagar.

Fackliga organisationer: 

Det finns tre centralorganisationer i Colombia. Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT och Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC är medlemmar i världsfacket ITUC. Den tredje centralorganisationen Confederación General de Trabajo, CGT lämnade 2017 den regionala organisationen TUCA på grund av politiska meningskiljaktigheter och bildade en egen organsiation för Latinamerika kallad Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av landet:

Senast uppdaterad: 

December 2020, Johan Schmidt
Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt