Centralafrikanska republiken

Centralafrikanska republiken vann sin självständighet från Frankrike 1960. Landet är potentiellt rikt, men var länge en hårdför diktatur, har präglats av  vanstyre och varit indraget i många konflikter med grannländer. Landet, befinner sig på gränsen till inbördeskrig och är nu ett av de fattigaste länderna på jorden. Två fackliga centralorganisationer finns men fackföreningsrörelsen är svag.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
622 984 km²
Huvudstad
Bangui, 570 000 invånare
Religion
Ca 25 procent protestanter, 25 procent katoliker, i övrigt traditionella religioner och islam
Invånare
4,5 milj. invånare
BNP/Invånare
790 US$
Språk
Franska och sango är officiella språk
UNDP/HDI
Rangordning 2011: 179 (av totalt 187 stater), Värde: 0,342
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad: 

Den viktigaste näringen är jordbruket. Bomull, timmer och diamanter står för de största exportintäkterna. Staten subventionerar jordbruket för att utöka odlingsarealen. För närvarande används endast en liten del av den odlingsbara jorden.

Även om landets ekonomi har stabiliserats något de senaste åren är försörjningsläget prekärt i områden där öppna konflikter råder.

Den fackliga situationen: 

Enligt konstitutionen garanteras fackliga fri- och rättigheter men förföljelserna mot fackligt aktiva har fortsatt.

Centralafrikanska republiken är tillsammans med Sierra Leone och Niger det land som har den högsta andelen barnarbetare i världen.

I mars 2015 protesterade bl.a. Internationella Journalistfederationen, IFJ och i april uttalade ITUC Africa krav på respekt för de mänskliga rättigheterna.

Fackliga organisationer: 

1990 kunde Confederation  Syndicale des Travailleurs Centrafricains, CSTC bildas. Organisationen består av nio medlemsförbund, varav sex organiserar anställda inom den offentliga sektorn och har 11 124 medlemmar  (2011). CSTC är anslutet till Världsfacket, ITUC

Sedan 2011 finns ytterligare en centralorganisation som också är ansluten till ITUC: Union Syndicale des Travailleurs de Centrafrique, USTC med 15 998 medlemmar.

Senast uppdaterad: 

December 2017 av Kjell Kampe
För mer info kontakta info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.