2008-12-03

Café världen - Palestina, sjukvård och hälsa under ockupation

Att ta sig till jobbet eller till sjukvården blir svårare. Lyckas patienterna ta sig fram till avtalad tid kanske inte personalen finns på plats.

Check-pionts/militära vägspärrar stängs - detta kan innebära omvägar på flera mil. Att arbeta fackligt under ockupation och under dessa förutsättningar är problemfyllt.

Medverkar under kvällen gör:
Åsa Andersson, leg. sjuksköterska och kanslichef, Svensk Sjuksköterskeförening

Anette Johansson, leg. sjuksköterska och vice ordförande i Vårdförbundet, Avdelning Stockholm

Se bifogad pdf-fil för mer information.