2002-06-18

Byggjobb försvinner i Tyskland.

Fler än 100 000 jobb har försvunnit inom den tyska byggnadsindustrin under det senaste året. Ett annat tecken på krisen är det ökande antalet konkurser, bland annat har landets näst största byggföretaget gått i konkurs. Samtidigt finns en växande facklig kritik mot regeringens hållning att låga eller obefintliga lönehöjningar är nödvändiga för att hålla inflationen nere. Landets mäktigaste fackförbund, IG-Metall, hävdar tvärtom att den ensidiga inflationsbekämpningen hotar att slå ut arbeten.