Bulgarien

Bulgarien har snabbt omdanats och demokratiserats efter Sovjetunionens fall. Men kraven på långtgående privatiseringar har mött ett visst motstånd. Det finns två fackliga rörelser, en reformerad fortsättning på den gamla fackliga strukturen och en nybildad rörelse.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
110 900 km2
Huvudstad
Sofia
Språk
Bulgariska är officiellt språk, därutöver talas turkiska, romani och makedonska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Omställningen till marknadsekonomi har varit besvärlig och efter en lång period av ekonomisk nedgång tilltog tillväxten först under slutet av 1990-talet. Korruptionen är stor och den svarta ekonomin beräknas motsvara 40 procent av landets BNP. Som en följd av de statliga strukturanpassningsprogrammen har omfattande utförsäljningar, nedläggningar och nedskärningar inom den statliga industrin skett. Staten tvingas att följa IMF:s dekret att inte hålla olönsamma företag under armarna. 

Under senare år år investeringarna i landet ökat från en låg nivå. Viktiga branscher är bland annat gruv- och metallindustrin, jordbruket och turismen.

Den fackliga situationen: 

 

I Bulgarien finns två konkurrerande fackliga strukturer. Derls en reformerad fortsättning på den gamla kommunistiska fackföreningsrörelsen, idag med namnet Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria (CITUB). Dels den nybildade rörelsen Podkrepa. Sammantaget har fackföreningsrörelsen försvagats och tappat många medlemmar. I synnerhet har CITUB gått tillbaka. 

De fackliga rättigheterna i Bulgarien är begränsade. Kollektiva förhandlingar tillåts inom den privata sektorn, men i lagen för statstjänstemän finns inget skydd för förhandlingsrätten. Även inom andra områden förekommer fackliga kränkningar. Vid flera tillfällen har landets statliga radio avskedat obekväma journalister.

Fackföreningsrörelsen i Bulgarien har rötter tillbaka till slutet av 1800-talet, då lokala fackföreningar bildades inom industrin. Den första fackliga landsorganisationen i landet grundades år 1904 och 40 år senare var fackföreningsrörelsen en aktiv part av den socialistiska omdaningen som förde det bulgariska kommunistpartiet till makten. Därefter blev fackföreningsrörelsen en nära lierad med det styrande kommunistpartiet och förvandlades till en serviceinrättning. Efter Sovjetunionens kollaps bildades CITUB (Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria) som en reformerad fortsättning på den tidigare kommunistiska fackföreningsrörelsen. Ganska snart kom CITUB att lämna den kommunistiska internationalen WFTU för att ansluta sig FFI, en föregångare till det nuvarande Världsfacket ITUC. Inledningsvis fanns de gamla banden kvar mellan CITUB och det reformerade kommunistpartiet, Bulgariens Socialistiska parti. Successivt har distansen mellan CITUB och socialisterna tilltagit. (CITUB:s bulgariska förkortning är KNSB.)                                 

1989 grundades en alternativ fackföreningsrörelse, Podkrepa, med det polska Solidaritet som förebild. Podkrepa är politiskt närstående det marknadsliberala partiet Demokratiska krafters union. Podkrepa definierar sig stundtals som en kristen fackförening och fackföreningsflaggan är blå.

CITUB är dock fortfarande den största fackliga centralorganisationen i landet, men medlemsraset har varit drastiskt. I mitten av 1990-talet hade organisationen 1,6 miljoner medlemmar, 2005 hade antalet minskat till en halv miljon för att 2018 vara nere i 220 000. Förbundsstrukturen är dock oförändrad med 46 förbund för både för arbetare och tjänstemän, däribland ett stort lärarförbundet. Den viktigaste orsaken till medlemsminskningen har varit oförmågan att behålla lokala organisationer efter att statliga företag har privatiserats.

CITUB:s huvudkrav är offentliga initiativ för att minska arbetslösheten. I en protestskrivelse till regeringen har CITUB krävt en offensiv investeringspolitik för att skapa fler jobb.

Företrädare för Podkrepa uppger att organisationen har 150 000 medlemmar uppdelade på 30 medlemsförbund. En stor del av medlemmarna utgörs av tjänstemannagrupper och akademiker. Därutöver finns fem organisationer som är associerade till Prodkrepa, däribland ett förbund för barns rättigheter, en studentorganisation, en kvinnoorganisation och en organisation för rock- och popmusiker.

CITUB har konsekvent varit motståndare till de omfattande privatiseringsprogrammen medan Podkrepa har förordat marknadslösningar. Sedan ungefär ett årtionde tillbaka har dock de två fackliga centralorganisationerna börjat att närma sig varandra. En fråga som samlat de två fackföreningsrörelserna är protesterna mot de höjda el- och uppvärmningspriserna. Detta i kombination med hög arbetslöshet, tilltagande fattigdom och stor eftersläpning med utbetalning av lönerna har skapat en vidgad klyfta mellan de fackliga rörelserna å ena sidan och företrädare för stat och arbetsgivare å den andra. Den inre sociala dialogen är allvarligt skadad.

Relationen mellan CITUB och Podkrepa är relativt god. Vid flera tillfällen har de två fackliga organisationerna arrangerat gemensamma aktioner, bland annat i protest mot att höja pensionsåldern.

Det existerar också flera fackförbund som varken tillhör CITUB eller Podkrepa, däribland för journalister och brandmän.

 

 

 

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria (CITUB) och Podkrepa. Båda tillhör Världsfacket ITUC och Europafacket (EFS).

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Bulgarien har undertecknat konventionerna, men i lagstiftningen finns begränsningar av de fackliga rättigheterna.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Bulgarien:

Senast uppdaterad: 

December, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt