Brunei

Brunei är ett ärftligt sultanat där sultanen är envåldshärskare. Olja- och gas är landets viktigaste inkomstkällor. De fackliga rättigheterna är starkt inskränkta.

Fakta

Statsskick
Monarki
Yta
5 765 km2
Huvudstad
Bandar Seri Begawan
Språk
Malajiska (officiellt språk), därutöver kinesiska och engelska
Ratificerade kärnkonventioner:
87 - 98

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Olje- och gasintäkterna har gjort landet rikt. Intäkterna från de statliga bolagen finansierar skola och sjukvård. Landet har även stora tillgångar av naturgummi. I landet finns ingen inkomstskatt och ingen moms.

I Brunei finns omkring en halv miljon migrantarbetare som framför allt arbetar inom byggsektorn och servicenäringarna. Dessa lever på en standard som är långt sämre än den egna befolkningen. Huvuddelen av migrantarbetarna kommer från Indonesien.

Den fackliga situationen: 

De fackliga rättigheterna är starkt begränsade. Det saknas helt lagligt skydd för att bedriva kollektiva förhandlingar och för att strejka. Från senare år finns inga uppgifter om att det skulle ha förekommit fackliga aktiviteter i landet. På pappret finns emellertid några fackliga organisationer, men ingen är ansluten till internationella fackliga organisationer.

Fackliga organisationer: 

Fackliga organisationer: Det finns tre registrerade fackföreningar i landet, däribland Brunei Oilfield Workers Union (BOWU). Det finns dock inga rapporter om facklig aktivitet. Det finns inte heller någon facklig organisation som är medlem i Världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Brunei har ratificerat två av konventionerna, men kränkningar av fackliga rättigheter i arbetslivet sker systematiskt.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Brunei:

Inte ratificerade av Brunei:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt