Botswana

Botswana som ligger i södra Afrika saknar kust och var hemvist för de första människorna. Landet blev självständigt från Storbritannien 1966. Levnadsstandarden är den högsta i Afrika söder om Sahara. Ekonomin baseras framför allt på diamanter. Den fackliga organisationsgraden är ganska låg och facket har inte så stor betydelse.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
587 730km²
Huvudstad
Gaborone
Språk
Engelska är officiellt språk. Setsvana modersmål för ca 75 procent
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Botswana har den högsta levnadsstandarden i Afrika söder om Sahara med bland annat utbyggd sjukvård och vattenförsörjning även på landsbygden. Ekonomi är stabil men helt dominerad av diamantindustrin som står för en fjärdedel av BNP och uppemot 85 procent av exporten. Antalet anställda har dock minskat med 1/3 de senaste åren. Arbetslösheten ligger runt 20 procent, för ungdomar på det dubbla. Turism och boskapsskötsel är andra viktiga näringar och Botswana är köttexportör. Botswana bedöms som det minst korrumperade landet i Afrika.

Andelen invånare som diagnosticerats med hiv/aids är näst högst i världen. Regeringen har satsat på fria bromsmediciner för alla drabbade och situationen har förbättrats något de senaste åren.

Den fackliga situationen: 

Bland gruvarbetare och offentligt anställda är fackanslutningen god, men i landet i stort är endast ca 20 procent av de som har ett arbete med i facket. 

Strejkrätten är starkt beskuren; bl.a. måste en lång medlingsprocess ha genomförts och misslyckats innan en legal strejk kan utlysas. Strejk bland lärare och i diamantgruvorna anses som samhällsfarliga och är förbjudna. Polis och militär får inte organisera sig fackligt. 

Under senare år har facket  arbetat med alfabetiseringskampanjer tillsammans med andra folkrörelser. Det har stärkt facket på landsbygden, men facket har ganska små resurser och har alltid haft ett ganska begränsat inflytande på Botswanas samhällsliv. Fackets roll har dock stärkts något de senaste åren.

Fackliga organisationer: 

Den dominerande fackliga centralorganisationen är Botswana Federation of Trade Unions (BFTU) som är anslutent till världsfacket, International Trade Union confederation, ITUC och Organization of African Trade Union Unity, OATUU. BFTU har ca 56 000 medlemmar, varav ca 1/3 kvinnor. Starkast är Gruvarbetareförbundet som dock har förlorat många medlemmar p.g.a. nedskärningar och Bankmannaförbundet. Många fackliga ledare inom BFTU är engagerade i politiska partier, de flesta i oppositionspartier. I flera frågor råder skarpa motsättningar mellan den fackliga rörelsen och den politiska makten.

Manual Worker´s Union (MWU) och Botswana Public Employees Union har brutit sig ur BFTU och bildat en egen centralorganisation, Botswana Federation of Public Service Unions (BOFEPUSU). BFTU och BOFEPUSO samarbetar nu i många frågor.

Senast uppdaterad: 

Maj 2019, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt