Botswana

Botswana som ligger i södra Afrika saknar kust och var hemvist för de första människorna. Landet blev självständigt från Storbritannien 1966. Levnadsstandarden är den högsta i Afrika söder om Sahara. Ekonomin baseras framför allt på diamanter. Den fackliga organisationsgraden är ganska låg och facket har inte så stor betydelse.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
587 730km²
Huvudstad
Gaborone, 247 000 (2007) invånare
Religion
Majoriteten inhemska religioner, 30 procent olika kristna kyrkor, 2 procent muslimer
Invånare
2,2 miljoner
BNP/Invånare
16 300 US$
Språk
Engelska är officiellt språk. Setsvana modersmål för ca 75 procent
UNDP/HDI
Rangordning: 109 (2014) Värde: 0,698
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad: 

Botswana har den högsta levnadsstandarden i Afrika söder om Sahara med bl.a. utbyggd sjukvård och vattenförsörjning även på landsbygden. Ekonomi är stabil men helt dominerad av diamantindustrin, där antalet anställda har dock minskat med 1/3 de senaste åren.  Turism och boskapsskötsel är andra viktiga näringar och Botswana är köttexportör. Botswana bedöms som det minst korrumperade landet i Afrika.

Andelen invånare som diagnosticerats med hiv/aids är näst högst i världen.

Regeringen har satsat på fria bromsmediciner för alla drabbade och situationen har förbättrats något de senaste åren.

Den fackliga situationen: 

Fackliga organisationer har funnits sedan slutet av 40-talet. Lagstiftningen är liberal, men i praktiken förekommer kränkningar av de fackliga rättigheterna. Strejker förekommer.

Fackliga organisationer: 

 

Botswana Federation of Trade Unions (BFTU) är anslutet till Världsfacket, ITUC och Organization of African Trade Union Unity, OATUU och har ca 56 000 medlemmar, varav ca 1/3 kvinnor. Organisationsgraden är ca 20 %. Starkast är Gruvarbetareförbundet som dock har förlorat många medlemmar p.g.a. nedskärningar och Bankmannaförbundet. Många fackliga ledare inom BFTU är engagerade i politiska partier, de flesta i oppositionspartier. I flera frågor råder skarpa motsättningar mellan den fackliga rörelsen och den politiska makten.

Under senare år har BFTU arbetat med alfabetiseringskampanjer tillsammans med andra folkrörelser. Det har stärkt BFTU:s organisation på landsbygden. BFTU har dock begränsade resurser och har spelar en relativt liten roll i Botswanas samhällsliv. Fackets roll har dock stärkts något de senaste åren.

Manual Worker´s Union (MWU) och Botswana Public Employees Union har brutit sig ur BFTU och bildat en egen centralorganisation, Botswana Federation of Public Service Unions (BOFEPUSU). BFTU och BOFEPUSO samarbetar nu i många frågor.

 

Senast uppdaterad: 

December 2017 av Kjell Kampe
För mer info kontakta info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.