2002-06-12

Blodig konflikt om telefonbolaget i Paraguay

Motsättningarna mellan de fackliga organisationerna och regeringen i Paraguay har skärpts dramatiskt sedan en demonstrant sköts ihjäl av polis i början av juni. Den fackliga ilskan riktas mot att regeringen "reservationslöst följer påbuden från Världsbanken och Internationella Valutafonden". En av kärnfrågorna i striden gäller förslaget om att privatisera telefonbolaget. Regeringen vill privatisera bolaget, medan fackföreningsrörelsen kräver att det ska behållas i statlig ägo. Försäljningen av bolaget har nu skjutits upp en sjätte gång. Men landets president Gonzáles Macchi är fast besluten att driva igenom försäljningen för att få in mer pengar till statskassan.

De fackliga organisationerna har tillsammans med flera bondeorganisationer reagerat på presidentens orubblig position och varje dag organiseras nya protestaktioner. Det var under protestmarsch mot nyliberalismen i staden Cononel Qvideo, 14 mil öster om huvudstaden Asunción, som polisen brutalt slog till och sköt en 34-årig demonstrant i magen. Mannen avled senare på sjukhus. De fackliga organisationerna har nu också utlyst en kortare generalstrejk för att ytterligare sätta press på regeringen. Kravet är att den nuvarande det nuvarande ekonomiska reformprogrammet helt ska brytas upp.

Samtidigt som fackliga organisationer och bondeorganisationer mobiliserar sker stora organisatoriska förändringar i den fackliga stukturen. Den tidigare fackliga centralorganisationen CUT, som under uppbyggnadsfasen fick stöd från LO-TCO Biståndsnämnd håller på att ersättas av en ny facklig centralorganisation, med Eduardo Ojeda som ordförande. Flera av de tidigare CUT-ledarna har lämnat den politiska scenen och sitter i dag fängslade efter att ha blivit dömda för korruption.