Belize

Den tidigare brittiska kolonin Belize domineras av sockerproduktion och turism. Befolkningen på cirka 300 000 invånare skiljer sig politiskt, kulturellt och etniskt från de övriga länderna i Centralamerika. Engelskspråkiga Belize har mer gemensamt med Västindien än med sina grannländer. Inom de ekonomiskt viktiga sektorerna som bananplantager och frizonerna används regelbundet antifackliga metoder. Arbetsgivarna bestämmer löner och arbetsvillkor helt på egen hand.

Fakta

Statsskick
Parlamentarisk monarki
Yta
22 965 km2
Huvudstad
Belmopan
Språk
Engelska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Ekonomin domineras av turismen som står för en fjärdedel av BNP medan jordbruket, främst socker, bananer och citrusfrukter, står för en femtedel av BNP. Belize har också satsat på att locka till sig internationella företag, bland annat banker och finansinstitut. Drygt 16 000 internationella bolag är idag verksamma i landet på mycket fördelaktiga villkor. USA har uttryckt oro för att bolag etableras för att tvätta narkotikapengar och både USA och EU har krävt att Belize skärper kontroll och lagstiftning för att förhindra pennigatvätt.

Ekonomin domineras av turismen som står för en fjärdedel av BNP medan jordbruket, främst socker, bananer och citrusfrukter, står för en femtedel av BNP. Belize har också satsat på att locka till sig internationella företag, bland annat banker och finansinstitut. Drygt 16 000 internationella bolag är idag verksamma i landet på mycket fördelaktiga villkor. USA har uttryckt oro för att bolag etableras för att tvätta narkotikapengar och både USA och EU har krävt att Belize skärper kontroll och lagstiftning för att förhindra pennigatvätt.

Den fackliga situationen: 

Lagen garanterar kollektiva förhandlingar men för att en fackförening ska ha rätt att förhandla måste de ha stöd av 51 procent av de anställda. Problem med de anställdas lagliga rätt att bilda fackföreningar finns framför allt på bananplantagerna och i sammansättningsfabrikerna i de ekonomiska frizonerna där arbetsgivarna bestämmer löner och arbetsvillkor helt på egen hand.

Fackliga organisationer: 

Fackföreningsrörelsen legaliserades 1941, men bara cirka tio procent av arbetskraften är fackligt organiserad. De viktigaste fackliga organisationerna är National Trade Union Congress of Belize (NTUCB) medlem i världsfacket ITUC, och Christian Workers' Union.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av landet:

ILO 29 – Förbud mot tvångs- och straffarbete
ILO 87 – Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
ILO 98 – Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
ILO 100 – Lika lön för lika arbete, oavsett kön
ILO 105 – Avskaffande av tvångsarbete
ILO 111 – Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
ILO 138 – Minimiålder för arbete
ILO 182 – Mot de värsta formerna av barnarbete

Senast uppdaterad: 

December 2020, Johan Schmidt.

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt