2002-03-11

Barn befriade från slavarbete i Brasilien

Under år 2001 räddades 1600 barn från slavarbete i Brasilien. Det är dubbelt så många som år 2000. De flesta slavarbetarna utför jordbruksarbete på stora gårdar eller rancher som är kontrollerade av beväpnade vakter. Företrädare för katolska kyrkan i Brasilien hävdar att det finns över 6000 barnslavar i landet. Enligt landets arbetsmarknadsdepartement går det emellertid inte att dra slutsatsen att det blivit vanligare med slavarbete i Brasilien bara för att allt fler fall har avslöjats. Istället kan de ökande antalet rapporterade fall tyda på att människor oftare slår larm om förekomsten av slavarbete. Dessutom har kommunikationerna inom landet förbättrats, vilket leder till att uppgifterna oftare sprids vidare.