Lars-Erik LiljebäckPå fem av fem slumpmässigt utvalda privatägda apotek i Hanoi kunde antibiotika köpas utan recept.
2019-05-09

Antibiotikakrisen kräver globala insatser

"Antibiotikaresistens är ett globalt problem som sprider sig över jordklotet, bland annat genom resande och handel med varor. Därför är de så viktigt att minska användningen av antibiotika och få ner resistensen i hela världen", säger Ulf Rydell som varit med och tagit fram ett program som syftar till att övervaka antibiotikaresistens i Vietnam. Tidningen Naturvetaren träffar honom vid en resa till Vietnam, ett land där ett sjukhusbesök inte sälland innebär att man blir smittad av resistenta bakterier.

 Ett problem är att det är dyrare med läkarvård än medicin, vilket innebär att många tar antibiotika i onödan för infektioner som skulle läkt ut av sig själva.

Den höga antibiotikaanvändningen beror på flera strukturella problem. Låga löner inom sjukvården gör att många jobbar extra efter det ordinarie arbetet, uppskattningsvis jobbar mellan 30 och 50 procent av personalen i den offentliga sjukvården extra i egen regi eller på privata kliniker. Att sälja läkemedel är ett sätt att dryga ut kassan och nära 40 procent av alla läkemedel som säljs i Vietnam utgörs av antibiotika.

 

Reportaget möjliggjordes genom informationsbidrag från Union to Union. 

Du kan också söka Union to Unions informationsstöd till fackförbund och fackförbundspress. 
https://www.uniontounion.org/informationsprojekt