Hoppa till huvudinnehåll

Organisering

Studiecirklar stärker lärare globalt

2019-07-11

Indonesien, Colombia och Zanzibar. Det är exempel på länder där Lärarförbundet samarbetar med fackliga kollegor. Många lärare är engagerade i demokratifrågor och tycker det är bra att förbundet jobbar globalt.  

"Vi hinner inte ens sätta oss"

2019-04-04

Två av Union to Unions praktikanter delade med sig av sina upplevelser på ett kvällsseminarium i Stockholm. Nanna Rask och Linnéa Duran var båda två inblandade i det globala industrifacket IndustriALLs arbete i Sri Lanka respektive Peru.

Facklig utmaning med informell ekonomi

2017-05-05

Facken kan spela en viktig roll genom att organisera de som jobbar i informella ekonomin.
– Vi märker ett växande intresse från de globala facken, säger Chris Bonner, från forsknings- och aktivistnätverket Wiego. Det är angeläget att facken erkänner den informella ekonomin och organiserar dem som jobbar där.

Från hembiträde till erkänd hushållsanställd

I juni 2011 antogs ILO:s konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter – ett historiskt arbetsrättsligt beslut som påverkar minst 50-100 miljoner människor i världen. Men erkännandet skedde inte över en natt. I den här skriften berättar drivande personer om vägen från hembiträde till erkänd hushållsanställd och hur de organiserat sig - och om framtida utmaningar.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.