2019-07-08

Almedalen 2019 - se våra seminarier i efterhand

Klimatet, global rättvisa och mänskliga och fackliga rättigheter – årets Almedalen har varit engagerande, inspirerande och övertygande. Allt fler visar sitt engagemang för anständiga arbetsvillkor över hela världen. Här hittar du en sammafattning av vårt program och länkar till våra seminarier i fall du vill se dem i efterhand!

 

- Det märks tydligt att myndigheter, privata aktörer och civilsamhället enas i kraven på vettiga villkor för arbetstagare i hela världen. Facken kan vara stolta över att vårt gemensamma, globala arbete för rättvisa och rätten att organisera sig ger utdelning säger Sofia Östmark, kanslichef för Union to Union.

Under Union to Unions seminarier i Almedalen 2019 har det tydligt framkommit i paneler och av publikens frågor att sammanbandet mellan anständiga arbetsvillkor och en framtida, socialt rättvis lösning av klimatfrågan blir allt tydligare. Fler engagerar sig i en socialt rättvis omställning till ett fossilfritt samhället och begreppet Just Transition blir allt mer känt och omtalat, vilket så klart är mycket glädjande.

Tre av fyra av de seminarier Union to Union arrangerade streamades och kan ses i efterhand, här hittar du länkarna!

Global Rights Index 2019 - Mord, hot och demokratin i kris, här är länderna på fackens svarta lista

Läget är allvarligt!  Människor mördas för att de vill göra sin röst hörd. Tio länder pekas ut av världsfacket ITUC för att vara värst i världen för arbetstagare och fackligt aktiva. ”Arbetstagares rättigheter ÄR mänskliga rättigheter, de är inte skilda från varandra. Vi i Sverige, fackföreningar, företag, politik, civilsamhälle bör hjälpas åt för att hitta de olika angreppsytor som finns för att påverka situationen” säger Göran Arrius, ordförande för fackliga centralorganisationen Saco. Samarbete är vägen framåt för global rättvisa. Titta på seminariet här >>

 

Just Transition - Så når vi en klimatomställning med anständiga arbetsvillkor

En grön och samtidigt rättvis omställning, är det möjligt? Javisst, ingen tvekan om det, menar panelen. Vi har råd med en grön omställning och anständiga villkor är helt enkelt en förutsättning för att en Just Transition ska funka. Men människor måste känna sig trygga, och vi måste förstå och ta människor framtidsoro på allvar. ”För att accelerera Agenda 2030 behövs samarbete mellan länder, företag, bistånd och fack” säger Maria Håkansson, VD för Swedfund. ”De sociala delarna av omställningen måste uppfyllas, annars klarar vi inte de miljömässiga” fyllde Janine Alm Ericson, riksdagsledamot och ledamot i utrikesutskottet i. Titta på seminariet här >>

Levnadslön: En förutsättning för Agenda 2030

Bred enighet mellan fack, arbetsgivare och politiken om att vi behöver fortsätta omställningsarbetet och fortsätta att ställa krav, och högre krav på hållbarhet, social och miljömässig sådan. Sverige måste använda sina medel för att folk ska kunna leva på sin lön, både i Sverige och internationellt. ”Som individer är vi otillräckliga, men tillsammans är vi oövervinnliga” sammanfattar Hewan Temesghen resonemanget. Titta på seminariet här >>