Afghanistan

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Under de senaste årtiondena har landet slitits sönder av krig och inbördeskrig. Den fackliga rörelsen är svag och finns främst i städerna. 

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
647 500 km2
Huvudstad
Kabul
Språk
Dari, pashtu, uzbekiska, turkmeniska med flera
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Omkring hälften av befolkningen lever på jordbruk och boskapsskötsel. Totalt står jordbruket för 80 procent av landets BNP. Med hjälp av konstbevattning odlas spannmål, grönsaker och bomull. Viktigast inom boskapsskötseln är fåren. Ullen används för tillverkning av mattor.

Arbetskraften består sammantaget av omkring 8,5 miljoner personer. Av dessa är två femtedelar undersysselsatta eller arbetslösa. 60 procent av arbetskraften saknar skolutbildning och endast 10 procent har en utbildning som motsvarar grundskolenivå.

Landets arbetskraft är ung. Hälften är mellan 14 och 29 år. Det speglar att hela landets befolkning är ung, nästan hälften är under 15 år. En stor del av landets kvinnor har inte något lönearbete, men får ta ansvar för obetalt arbete i hushållen och i jordbruket.

Afghanistan är ett av Asiens fattigaste länder. En femtedel av hushållen lever i extrem fattigdom och 38 procent har bristande tillgång på mat.

Den fackliga situationen: 

Den fackliga rörelsen i Afghanistan är svag och existerar i huvudsak i städerna. Fackförbunden för lärare och journalister har organiserat en del verksamhet. På pappret existerar också den fackliga centralorganisationen All Afghan Federation of Trade Unions (AAFTU), men organisationen är sällan synlig. Krig och inbördeskrig och politisk oro har slagit sönder tidigare fackliga verksamheten. 

AAFTU är registrerad hos myndigheterna och strävar efter att upprätthålla ett gott förhållande till regeringen. Ett stort problem är dock avsaknaden av kontor.  Organisationen har också svårt att få in några medlemsavgifter.

Fackliga organisationer: 

Landets enda registrerade fackliga centralorganisation: All Afghan Federation of Trade Unions (AAFTU) och Central Council of Afghan Trade Unions (CCATU). AAFTU av organisationerna tillhör Världfacket ITUC. 

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Afghanistan har ratificerat samtliga ILO:s kärnkonventioner. Det betyder inte att de efterlevs. Det är vanligt med repression i våld i landet, det drabbar även de fackliga organisationerna.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Afghanistan:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg.

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt