2002-06-12

5000 dör varje dag i det globala arbetslivet

Varje dag dör 5000 människor i olyckor på arbetsplatser eller på grund av sjukdomar som de fått genom sina arbeten. Dessa alarmerade siffror presenteras i en ny rapport från FN-organet ILO (International Labour Organisation). Det totala antalet arbetsplatsolyckor är 270 miljoner varje år. Men ännu fler dör på grund av sjukdomar som orsakats av en gifter i arbetsmiljön. Varje år dör 640 000 anställda enbart i arbetsrelaterade cancersjukdomar. En annan alarmerande siffra är att 12 000 barn dör varje år på av att de vistas i en skadlig arbetsmiljö.

De farligaste arbetsplatserna finns inom jordbruket. Hälften av alla arbetsplatsolyckor sker på landsbygden. Andra farliga branscher är byggindustrin, transportsektorn, gruvarbete, fiske och skogsarbete. Enligt Assane Diop, utredare vid ILO, är den politiska medvetenheten om omfattningen av arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar alldeles för låg. Assane Diop hävdar att massmedia ofta bara rapporterar om stora olyckor. "Men tillsammans är dessa små olyckor mer dramatiska än de stora katastroferna", säger Assane Diop.