2002-06-12

27 juni - protestdag för fängslade i Sydkorea

Den sydkoreanska fackföreningsrörelsen har utlyst den 27 juni till en världsomspännande protestdag till stöd för fängslade fackföreningsaktivister i landet. Orsaken är att ordföranden i den sydkoreanska fackföreningsrörelsen an Byung-ho sitter fängslad tillsammans med 30 andra fackliga ledare. Den Fria Fackföreningsinternationalen (FFI) uppmanar medlemsorganisationerna att genomföra aktioner. Även den fackliga yrkesinternationalerna för metallanställda (IMF) och den för offentliganställda (PSI) planerar att organisera protester. Fängslandena i Sydkorea är ett led i den repression som drabbat de sydkoreanska fackliga organisationerna under den senaste månaden. En tolkning är att landets regering försöker stoppa fackliga aktioner under det pågående världsmästerskapet i fotboll. För mer information se: www.imfmetal.org och www.global-unions.org/korea2002.