2002-05-17

17 miljoner barnarbetare i Latinamerika

Enligt en ny rapport från FN-organet ILO finns drygt 17 miljoner arbetande barn i Latinamerika och Karibien. Enligt rapporten avslutar mindre än hälften av de arbetande barnen sin grundskoleutbildning. ILO hävdar att barnarbetet både orsakar fattigdom och är en konsekvens av fattigdom. En av slutsatserna är att barnarbetet leder fattigdomen vidare över olika generationer. Det sydamerikanska land med störst andel barnarbetare är Paraguay, där närmare 40 procent av alla barn under 15 år arbetar, medan den lägsta siffran finns i Chile, där knappt 2 procent av barnen arbetar. Det land som oroar ILO:s experter mest är Guatemala. Där arbetar 23 procent av barnen. Många av dessa återfinns inom sektorer som är särskilt skadliga för barn, som tillverkning fyrverkeripjäser och byggnadsarbete.