Världsfacket: 73 procent är rädda för att förlora jobbet

Sharan Burrow är ordförande i världsfacket ITUC

Villkoren på den globala arbetsmarknaden skapar oro. 73 procent av arbetstagarna är rädda för att förlora sina jobb. 80 procent anser att minimilön inte är tillräckligt för ett värdigt liv. Det visar en enkätundersökning gjord på beställning av världsfacket ITUC.

Enligt ITUC är oron och osäkerheten bland dagens arbetstagare ett resultat av politiska beslut. Visserligen har globalisering och snabb teknikutveckling skapat välstånd, men samtidigt är majoriteten av arbetstagarna oroade över ojämlikhet, arbetslöshet och klimatproblem.

– Alltför många regeringar har kompromissat med människors välfärd, säger Sharan Burrow, ITUCs generalsekreterare, och fortsätter:

– Att sätta storföretagens och den rikaste procentens intressen först, leder till obalans och misstro mot den politiska makten.

Uppmaning inför G20-möte

Undersökningen, där drygt 15 700 svar har samlats in, är gjord i 16 länder (Argentina, Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Guatemala, Indien, Japan, Kanada, Kina, Ryssland, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland och USA).

80 procent av de som svarat uppger att det ekonomiska systemet främst gynnar de redan rika. 49 procent har inte tillräckligt med pengar för att klara de mest grundläggande i vardagen. Samtidigt tror 85 procent att ny teknik kan underlätta i arbetslivet.

ITUC:s undersökning är gjord inför veckans G20-möte i Berlin mellan medlemsländernas arbetsmarknadsministrar. Sharan Burrow uppmanar till förverkligandet av tidigare löften och gemensamma satsningar på hållbar ekonomi, social välfärd, säkra jobb och schysta löner.

– Människor är inte rädda för den nya tekniken, de är oroliga för sina jobb, säger Sharan Burrow.

Maja Aase

Läs mer:

Om ITUC

ITUC, även kallat världsfacket, samlar 300 fackliga centralorganisationer i 150 länder, vilket motsvarar 181 miljoner medlemmar. Svenska LO, TCO och Saco är medlemmar. ITUC är en förkortning för International Trade Union Confederation.

ITUC driver kampanjer om respekt och försvar för fackliga och andra mänskliga rättigheter, utbildningsprogram och undersöker den fackliga situationen i länder runt om i världen. LO, TCO och Saco bedriver vissa utvecklingsprojekt tillsammans med ITUC, med stöd från Union to Union.

Läs mer om utvecklingsprojekten här

Mer om enkätundersökningen här

ITUC:s hemsida