Så arbetar vi

De fackliga rättigheterna är mänskliga rättigheter just för att de är en förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom. Union to Union stödjer därför uppbyggnaden av fria, demokratiska och jämställda fackliga organisationer internationellt.

Union to Union samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet.

Vi arbetar långsiktigt och de flesta av våra 103 utvecklingsprojekt handlar om utbildning för att människor ska bli medvetna om sina rättigheter och själva kräva bättre villkor.

Union to Union har inga kontor i de länder där projekten bedrivs. Projekten drivs endast genom existerande fackliga organisationer; nationella, regionala eller globala.

Målet är att de lokala facken själva ska kunna organisera fler medlemmar och förhandla fram bättre villkor. För det krävs utbildning av både fackligt förtroendevalda och medlemmar.

I vårt arbete stöttar vi fackföreningar så att de har kunskapen och styrkan att teckna kollektivavtal med arbetsgivarna, att bedriva påverkansarbete, genomföra utbildningar och att kunna rekrytera och behålla medlemmar.  

Vårt arbete möjliggörs genom ett stort internationellt nätverk bestående av de svenska fackförbundens internationella samarbetsorganisationer – de globala facken och världsfacket ITUC, som samlar 181 miljoner medlemmar i 325 olika nationella förbund.

Union to Union bedriver också kommunikationsarbete i Sverige med syfte att stärka förtroendet för, och öka kunskapen om, det internationella fackliga utvecklingssamarbetet.