Vår organisation

Union to Union är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete och har tre huvudmän: Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Tillsammans representerar LO, TCO och Saco 3,44 miljoner fackliga medlemmar i Sverige.

Vi arbetar med ett internationellt nätverk av bestående av de svenska fackförbundens internationella samarbetsorganisationer – de globala facken och världsfacket ITUC.

Union to Union är en av Sidas ramorganisationer och verksamheten finansieras genom anslag från Sida samt med medel från den svenska fackföreningsrörelsen.

Union to Union har ansvaret för ansökningar och redovisningar till Sida. De svenska fackförbunden är ansvariga för de enskilda projekten.

Vi har ett kansli med 23 anställda i Stockholm. Verksamheten leds i sin tur av en styrelse, och föreningsstämman är Union to Unions högsta beslutande organ.

Styrelsen

Presidium:
Berit Müllerström, LO  (ordförande)
Heike Erkers, Saco (vice ordförande)
Jonas Nordling, TCO (vice ordförande)

Övriga styrelseledamöter:
Anna Jensen Naatikka, LO
Mikael Johansson,  LO
Pim van Dorpel, LO
Sofia Eriksson, LO
Maria Rönn, TCO
Torbjörn Bredin, TCO
Anna Gustafsson, TCO
Laila Abdallah, Saco
Ove Andersson, Saco

Läs mer:

Vår strategi för 2018 - 2022

Vårt miljöarbete

Union to Unions uppförandekod

Code of Conduct

Riktlinje mot kränkande särbehandling