Bokmässan: Vägen mot ett globalt jämlikt samhälle

Idag äger åtta rika män lika mycket som hälften av världens befolkning. Ojämlikheten blir större såväl mellan länder som inom länder och osäkra anställningar blir allt vanligare – såväl i Sverige som runt om i världen och oavsett bransch. Samtidigt som människor världen över kämpar för sin rätt att kunna organisera sig utan repressalier, tappar facket mark. I Sverige sjunker den fackliga organiseringsgraden och globalt är den endast några procent.

Detta blir en diskussion om arbetets roll i ett samhälle där klassklyftorna växer. Vad gör denna samhällsutveckling med människan och samhället? Vilka är lösningarna för att skapa ett nytt globalt samhällskontrakt där arbetarnas rättigheter respekteras?

Medverkande:

Moderator:
Kristina Henschen, chef Union to Union

När: Fredag 29/9 kl 9.15-10.00
Var: Internationella scen, Internationella torget på vån 2, Bok- och biliotekmässan, Göteborg

Inträde: För att gå på detta seminarium krävs en entrébiljett till bokmässan. Det behövs dock inget seminariekort. Läs mer om bokmässans priser här.

För dig som inte kan kan vara på plats

Alla programpunkter på internationella scenen livesänds på internationella torgets hemsida. Du kommer även kunna se programmen i efterhand på deras YouTube-sida.