Utvecklingsprojekt

Union to Union finansierar över 100 utvecklingprojekt i ett 90-tal länder. Huvuduppgiften är att stärka framväxten av demokratiska fackliga organisationer.

Endast svenska förbund inom LO, TCO och Saco kan söka medel för projekt. Union to Union tar emot ansökningar för kommande ansökningsperiod senast den 15 augusti 2017. Ansökan skickas till ansvarig programhandläggare på Union to Union.

Stödet handlar oftast om grundläggande facklig utbildning, utbildning i mänskliga rättigheter i arbetslivet, ledarskap, arbetsmiljö, jämställdhet, globaliseringens effekter eller hiv och aids. Det kan också innebära att stödja en administrativ kapacitetsuppbyggnad och nätverksbyggande mellan olika organisationer, branscher, etc.

LO, TCO, Saco - ett eller flera svenska förbund genomför ofta projektet i samarbete med en internationell facklig branschorganisation (Global Union Federation).
Läs mer om det fackliga nätverket.

I vissa projekt samordnas insatserna i flera närliggande länder (regionala projekt) eller på flera kontinenter (globala projekt) för att dra nytta av varandras erfarenheter, material, utbildare m m. Den gemensamma nämnaren kan exempelvis vara ett multinationellt företag eller byggandet av fackliga nätverk.